Onze cultuurthema's

De reden waarom we deze cultuurwaarden nastreven, is omdat het nodig is doelbewust bezig te zijn met het ontwikkelen van hoe we als gemeente met elkaar willen functioneren. In tegenstelling tot natuur, waarin alles “gewoon” zijn gang gaan.  We zijn er van overtuigd dat we het hemelse op aarde beschikbaar kunnen maken door hier doelbewust mee om te gaan.

De thema’s zijn nadrukkelijk geïnspireerd vanuit materiaal van Global Legacy, het netwerk waar Eldad zich mee verbonden voelt. Daarbij nemen we ze niet klakkeloos over, we zijn zelf continu bezig om de cultuurwaarden naar onze situatie toe te passen.

Bron: Igniting hope

Familie
 • Waardeer connecties van hart tot hart in relaties.
 • Bepaal waar jij denkt te zijn in relaties zoals geïllustreerd wordt in Lucas 15, de gelijkenis van de Wonderbare Vader (verloren zoon). Voorafgaande erfenis (niet om meer vragen); weglopen (intimiteit vermijden); openbaring (die komt door honger of pijn); thuis komen (na de openbaring, najagen van relaties); oudste broer (geest van wees zijn, prestatiegericht, eigenhaat en geest van kritiek) of een zoon die thuis is (rust, gunst, hart tot hart connectie).
 • Leer hoe je een “zoon” kan worden, het is een sleutel voor effectief vaderschap.
De goedheid van God
 • God is altijd goedgezind.
 • Het horen en geloven van goed nieuws is Gods belangrijkste plan om het koninkrijk binnen te komen en het uit te breiden. (Romeinen 2:4; Galaten 3: 1-5; Romeinen 10:15)
 • Zijn goedheid laat Gods glorie zien. (Exodus 33: 19)
 • Getuigenissen zijn de belangrijkste bijdrage aan deze cultuur.
Eer
 • Leven stroomt vanuit eer. (Exodus 20: 12)
 • Eer erkent op een accurate manier wat mensen betekenen in ons leven. (Mattheus 10: 40-42)
 • Leiders zorgen voor een veilige plaats waarin mensen opgebouwd worden, niet beheerst (Jesaja 54:10). De essentie van liefde is veiligheid (shalom) en connectie, relatie.
 • Eer confronteert fouten in het leven van anderen niet vanuit het oogpunt van straf, maar vanuit liefde, profetische kijk en training.
Vreugde en Hoop
 • Dit zijn vruchten van het geloven in waarheid in plaats van geloven in leugens (Johannes 8: 31 -32; Romeinen 15: 13).
 • Mijn persoonlijke hopeloosheid is een grotere vijand dan de duivel.
 • Als een kind zijn en lachen, zijn “goede medicijnen” (Spreuken 17: 22) en maken onderdeel uit van een gezonde “wijnzak”. (Efeziërs 5: 18)
Risico en geloof
 • Als pasgeboren baby’s in Christus GROEIEN we in volwassenheid. (1 Petrus 2: 1-3) Dit impliceert dat we het risico nemen om iedere keer dat we iets nóg ‘hogers’ met God doen, te falen.
 • “Succes is: van fout naar fout gaan, zonder je enthousiasme te verliezen” (Winston Churchill). Degenen die veel bereiken, zullen ook het meeste “falen”.
 • De Bijbel staat vol met risiconemers. (Hebreeën 11)
 • Geloof kan gespeld worden als R-I-S-I-C-O.
Profetische cultuur
 • Profetie is de meest begeerde gave. (1 Corinthiërs 12: 7 – 10; 1 Corinthiërs 14: – 1)
 • De gave van profetie is primair voor het versterken, bemoedigen en troosten (1 Corinthiërs 14: 3) en roept het goud in mensen naar voren. (Richteren 6: 12)
 • Een profetische cultuur is een extreem bemoedigende omgeving. Profetische mensen veroorzaken zichtbaar leven door de woorden die ze spreken. (Exodus 37: 4 10)
Genade en versterking
 • Genade is de bekrachtiging om Gods wil te doen en te leven in overwinning (Romeinen 5:17). Het komt los door echte Bijbelse nederigheid en een groot geloof in anderen.
 • Mensen die vanuit genade leider zijn, geven hoop aan mensen en veranderen mensen die disfunctioneren (niet functioneren in de potentie die ze van God ontvangen hebben) in machtige mannen en vrouwen. (1 Samuel 22: 1-2 en 2 Samuel 23: 8-39)
 • Genade (mercy) is: niet krijgen wat we verdienen. Genade (grace) is: krijgen wat we niet verdienen.
 • Er is veel genade voor ons beschikbaar in gebieden van ons leven waar er nog effecten van zonde of vervloekingen aanwezig zijn (Romeinen 5: 20)
Het waarderen van Zijn aanwezigheid
 • David had iets te pakken van wat zijn tijd vooruit was en werd “de man naar Gods hart” genoemd. (Handelingen 13: 22)
 • We zijn in de eerste plaats aanbidders die de Heer dienen. (Deuteronomium 10: 8)
 • We moeten Zijn aanwezigheid meer waarderen dan principes. (Exodus 33: 15)
Het bovennatuurlijke beschikbaar maken
 • Het boek Handelingen laat het normale christelijke leven zien.
 • We zijn geroepen om ontmoetingen met God te brengen, dus hebben we zelf ook ontmoetingen met God nodig. We ontvangen ontmoetingen met God door geloof, niet door gevoel.
 • We kunnen ontmoetingen naar anderen brengen in welk gebied dan ook waar we geloof voor hebben (Johannes 7: 37 – 39) en onvermoeibaar achter de volledige manifestatie aan gaan.
Redding en gerechtigheid
 • Evangelisatie en discipelschap zijn fundamenten voor het uitbreiden van het Koninkrijk. (Mattheus 28: 18 – 20)
 • Vijf kernwaarden voor evangelisatie: liefde, eer, aanwezigheid van God, kracht en vreugde.
 • Het wordt versterkt door getuigenissen over bekering (Handelingen 26: 15 – 19) en benadrukt de waterdoop.
 • Redding, vrij zijn (Sozo) is het genezen van de totale persoon.
Vrijgevigheid
 • Vrijgevigheid opent een hemelse deur van overvloed op aarde. (2 Korintiërs 9: 6 -12)
 • Is voor ons een belangrijke sleutel om voorziening in elk gebied van ons leven te zien. (Lucas 6: 36 – 38)
 • Vrijgevigheid gaat niet alleen maar over geld.
 • Geeft mensen visie om geld op een krachtige manier te geven en te beheren om zodoende hemelse beloningen, de vooruitgang van het Koninkrijk en het vrijkomen van echte geestelijke rijkdom te gaan ervaren. (Lucas 16:11)
Openbaring en het Woord
 • Blijf in het Woord om de waarheid te kennen en vrij te zijn. (Johannes 8: 31 -32)
 • Heb honger naar de Bijbel. (Mattheus 5: 6)
 • Loop over van de Schrift in je gesprekken, onderwijs en de profetische bediening. (Jeremia 20: 9)
 • Interpreteer de Schrift door het volbrachte werk aan het kruis. (2 Korintiërs 3: 6)
 • Leef met “rhema” woorden. (Matheus 4: 4)