Agenda / Nieuws

Laden… Laden…

Bijzondere diensten (diensten met een thema of vanwege speciale gelegenheid).

5 januari (1e zondag) – Nieuwjaarswandeling; 9 februari – verkleeddienst; 8 maart – spelletjesdienst; 12 april – Paasdienst; 10 mei – Moederdagdienst; 14 juni – JC Story (creatieve getuigenis); 12 juli – seizoenafsluiting

Hieronder staan de meest recente nieuwsitems, getuigenissen of blogs. Deze kun je ook elders op de site vinden bij de diverse onderwerpen.

Eldad gaat starten met kleine groepen

Eldad gaat starten met kleine groepen

Kleine groepen Begin 2020 willen we binnen Eldad starten met groepen die in klein verband (rond de 10 personen) één keer in de twee weken bij elkaar komen. De groepen zullen allemaal vanuit de onderwijsserie "Restoring the Shack" bij elkaar komen. De verdere invulling...

Straf of nieuw verbond

Straf of nieuw verbond

Het paradigma van straf tegenover het paradigma van het nieuwe verbond in tabel vorm: Onze verandering van een wees zijn naar volwassen zonen en dochters is een levenslange reis. Vergeving ontvangen en geven is een essentiele opdracht op...

Jezus bij de picknickbank

Jezus bij de picknickbank

Deze oefendag viel in een periode waarin ik soms het lastig vond om in contact te zijn met God. Niet dat ik er niet naar verlangde, heel erg zelfs maar ik vond het moeilijk om de rust te vinden om te luisteren naar wat God tegen mij te zeggen had. Ik wist dat God er...

Samen gaat het beter.

Samen gaat het beter.

Ik zie veel christenen die in het boven natuurlijke functioneren zonder gemeente. Het zijn ambulance broeders zonder ziekenhuis. Ze plegen eerste hulp op straat. Stabiliseren de patient, maar laten ze vervolgens op straat achter terwijl het lange termijn herstel nog...

Familiebedrijf

Familiebedrijf

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. (2 Kor. 13: 13) Hoe vaak heb ik deze tekst niet gehoord in de kerk? Vaak als afsluiting van een dienst. Mooie woorden waar je wel een week mee verder kan. Van...

Briefje aan een medereizigster

Briefje aan een medereizigster

Je zit naast me aan de andere kant van het gangpad te praten met een vriendin. Nee, ik stoor me er niet aan, maar vang jullie gesprek wel op. Ze vertelt over haar interesse in cultuur en religie. Onwillekeurig spitsen dan altijd mijn oren, ook al zit ik zelf in een...