Vanwege de Corano maatregelen komen we voorlopig niet meer fysiek bij elkaar. We gebruiken nu Teams als hulpmiddel om toch met elkaar contact te houden tijdens de zondagochtenden. Voor meer informatie ga naar de pagina waarin we dit uitleggen.

14 maart

In het licht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee dagen – verdere verspreiding van het virus en de landelijke reacties daarop – en de persoonlijke keuzes van mensen om zondag niet te komen (o.a. de kosters), hebben we besloten om tot nader orde geen samenkomst te hebben. Als we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de indamming door contact te beperken, dan dienen we de samenleving momenteel het beste door niet bij elkaar te komen. Neemt niet weg dat onze grondhouding gelijk blijft: we laten ons niet regeren door angst, en we richten onze aandacht en energie op Hem! Waar wij ons op richten, wordt versterkt (quantum mechanica), laten we ons dus niet op het virus richten, maar op Hem!

12 maart:

We laten ons niet regeren door angst, maar volgen wel de richtlijnen die landelijk aanbevolen worden. We bekijken het van samenkomst tot samenkomst, afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt. Niet vanuit krampachtigheid, maar vanuit verstandigheid. Uitgangspunt is dat er kracht zit in samen komen om Hem te aanbidden en het Woord te horen en ontvangen. Maar het is tegelijkertijd goed om hierbij wel een aantal maatregelen te nemen en met elkaar te handhaven:

  • We zetten maximaal 80 stoelen klaar (zodat we inclusief kinderen onder de 100 blijven). De stoelen staan ruimer uit elkaar dan gebruikelijk. 100 is maar een getal – ook bij een samenkomst van 10 is er een risico – maar we handhaven met elkaar wat de experts van het RIVM ons aanreiken. Wordt het te druk (bv. door overloop vanuit grotere gemeenten die wel dicht moeten), dan breken we direct de samenkomst af.
  • Iedereen die zich niet fit voelt (niezen, hoesten, koorts, etc. -> zie RIVM) doet er goed aan om thuis te blijven, dit geldt ook voor ouderen (65+) en mensen met een verhoogd medisch risico.
  • Daarnaast is iedereen zonder ‘risico-factoren’ vrij om te kiezen om al dan niet te komen.
  • Binnen de samenkomst zijn we terughoudend in sociale nabijheid (knuffelen) en wassen we goed handen, gaan we in de elleboog hoesten en niezen, gebruiken we papieren zakdoekjes enzovoort. -> zie RIVM
  • We zullen dit faciliteren door extra tissues en handzeep neer te zetten, Het avondmaal niet te delen, de collecte alleen via internet bankieren (niet contant in de mandjes).
  • Voor de community groepen geldt dezelfde aanbeveling, maar groepen zijn vrij om bijeenkomsten tot nader orde op te schorten.

Ik heb de hele week al het zinnetje: “het is verstandig om geen onverstandige dingen te doen” in mijn hoofd. We volgen hierbij de landelijke adviezen, van de experts in wie wij ons vertrouwen stellen. Ja, Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Maar als ‘christenen’ zijn we niet medisch bevoorrecht om minder vatbaar te zijn. Laten we daarom verstandig zijn door niet onverstandig te zijn. Samenkomsten voor minder dan 100 man is op dit moment niet onverstandig. Daarbinnen elkaar knuffelen alsof dit alles niet ernstig is, is wel onverstandig.