Familiediensten

De tweede zondagen van de maand zijn er familiediensten, meestal georganiseerd door één van de communitygroepen. We willen inzetten op een informele en gezellige setting, met focus op relatie, ontspanning en ontmoeting. De diensten zullen korter zijn dan gebruikelijk (ongeveer een uur), met een speelse opening waarbij iedereen uitgenodigd is om mee te doen, korte aanbidding, ruimte voor een kort persoonlijk verhaal en dan de ‘hoofdactiviteit’ van die zondag, gevolgd door ruime tijd voor koffie/thee/limonade, om bij te kletsen, etc.

Het credo is ‘met en voor elkaar’, dus iedereen is uitgenodigd om gedurende het jaar mee te helpen om de familiediensten te organiseren bij een moment of thema dat je past. Dit kan van alles zijn: van een bijdrage aan de speelse opening of activiteit, tot het meehelpen met klaarzetten en opruimen of het verzorgen van de koffie/thee/limonade. Alle hulp wordt op prijs gesteld!

De data en thema’s voor de familiediensten van het komende jaar zijn te vinden in de agenda. In de SpelDad-samenkomsten voorafgaand aan een familiedienst wordt geprobeerd aan te sluiten bij de thema’s, zodat de kinderen al met enige voorbereiding deel kunnen nemen

Kinderen in de samenkomst

Het is een uitdaging om alle kinderen op een goede manier te betrekken bij het eerste gedeelte van de samenkomst. Ons hart gaat uit naar samen aanbidden, waarin de kinderen meegenomen worden in wat God aanbidden is en hoe je dit kunt uiten. Uiteraard zijn kinderen en ouders welkom om samen vooraan mee te aanbidden. Daarnaast proberen we hier positief aandacht voor te creëren door o.a. bij elke dienst wat tekenmaterialen e.d. voor de kinderen bij de tafels neer te leggen, zodat ze ook in hun spel meer gericht kunnen zijn op de aanwezigheid van God en onderwijl rustig iets kunnen doen totdat Speelstad en SpelDad begint.

Daarnaast is vanuit de kinderteams gezamenlijk nagedacht over de volgende aandachtspunten:

  • We blijven in het gebouw op de begane grond, tenzij er leiding is
  • We blijven in de zaal ook op de begane grond (dus niet op de schuine randen, in de palen of op de opgestapelde tafels en stoelen)
  • We komen alleen op het podium als we daarvoor uitgenodigd zijn (bv. meedoen met de aanbidding)
  • We zijn altijd uitgenodigd om vooraan op het kleed te aanbidden (dansen, zingen, soaken, schilderen, etc.)
  • We zijn als de dienst begint gericht op de dienst, en hebben hierin respect voor anderen door ze niet onnodig af te leiden
  • We zijn tijdens de dienst in principe in de zaal – tenzij je wilt rondrennen of bijkletsen, dan doe je dat buiten de zaal (kinderen onder begeleiding), of liever nog: voor de dienst
  • We gaan liefdevol met elkaar om
  • We mogen vrij zijn om elkaar te helpen en ook anderen aan te spreken als dit nodig is

Deze aandachtspunten zijn zo opgesteld dat ze op iedereen van toepassing zijn (kinderen en volwassenen). Daarnaast geldt specifiek voor ouders dat, hoewel teamleden van Speelstad en SpelDad vaak achterin de zaal helpen, de ouders primair verantwoordelijk zijn voor hun kinderen tijdens het eerste gedeelte van de samenkomst. Als kinderen te onrustig of wat ook zijn, zijn ouders vrij om met hen naar de gang of naar buiten te gaan.

Laten we met z’n allen de kinderen het gevoel geven dat ze welkom én veilig zijn, dus met passende aandacht voor de kinderen in de zaal en hun deelname aan de aanbidding, en een passend oogje in het zeil als ze zonder toezicht naar de gang of naar buiten glippen!