Geschiedenis van Eldad

De voorbereiding

Eldad Community was er al voordat de eerste samenkomst georganiseerd werd. Het verlangen van Jezus om met Zijn volgelingen op te trekken en opnieuw die dingen te doen, waarover we in de bijbel kunnen lezen, was al als een zaadje in het hart van Gerard en Gerda Keurentjes geplant. Zodra ze in 1975 een ontmoeting hadden met Jezus, stonden ze in vuur en vlam voor Hem. Vanaf dat moment waren ze vol passie voor de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. In deze tijd van de jaren zeventig waren er allerlei bewegingen en nieuwe initiatieven van enthousiaste Jezus mensen die met bijbelstudiegroepen, nieuwe organisaties en nieuwe kerken begonnen. Voor Gerard en Gerda volgde er een periode van inspiratie en toerusting. Ze gingen naar ‘In de Ruimte’ in Soest, de bijbelschool ‘het Bijbel Instituut België’ te Heverlee in België, werkten bij ‘stichting de Hoop’ in Dordrecht, Pinkstergemeente ‘Kom en Zie’ in Rotterdam en tenslotte raakten ze betrokken bij ‘Rafaël Nederland’. Al deze dingen hebben in zekere zin bijgedragen aan de start van Eldad.

De start

In 1989 was het zo ver. Gerard en Gerda hadden voldoende profetische woorden, visie en geloof ontvangen om hun baan en huis in Dordrecht op te geven. Ze verhuisden naar Ede en Eldad werd geboren. Deze gemeente is gestart vanuit Rafaël Nederland, die de visie had om door het stichten van nieuwe gemeenten, mensen te bereiken met het evangelie. Het begon klein met zo’n zes mensen in de huiskamer van een woning aan de Langenhorst, maar door de snelle groei, week men spoedig uit naar het gebouw ‘de Spinder’ aan de Klaphekweg. Vervolgens verhuisde de gemeente naar de basisschool ‘de Triangel’ in Veldhuizen en later naar de gymzalen aan de Klaphekweg. Voor het groeiende aantal bezoekers van zo’n 130 personen, kwam in 1997 een oplossing met het nieuwe Marnix College aan de Prins Bernhardlaan.

Een man die jarenlang van grote betekenis in Gerards leven is geweest, en daardoor ook invloed heeft gehad op Eldad, is de toenmalige voorganger van ‘Church on the Way’ in Los Angles, Californië: Pastor Jack Hayford.

Het vervolg

Eind 2009 heeft Eldad aansluiting gevonden bij ‘Global Legacy’, een relationeel netwerk, geïnitieerd door de ‘Bethel Church’ in Redding, Californië. Nadat er al eerder een besluit was genomen om niet langer aan een denominatie verbonden te zijn, werd deze keuze eind 2017 formeel vastgelegd. Eldad heeft kostbare relaties in binnen- en buitenland waarmee ze zich verbonden weet.

Eldad heeft evenals veel andere gemeenten in de afgelopen decennia zowel periodes van optimisme en groei, als van moeite en scheuring meegemaakt. De laatste jaren heeft het oorspronkelijke verlangen dat mensen door Gods liefde geraakt worden en het koninkrijk van God zichtbaar wordt, meer gestalte gekregen. Ook is het duidelijk dat Eldad de Vader wil eren en als familie eervol met elkaar wil optrekken. Verder heeft de betrokkenheid met ‘Revival Ministries International’, ‘Iris Ministries’, Bethel Church en het onderwijs van Jonathan Welton ruimte en helderheid gebracht. De merkbare aanwezigheid van God, de ruimte voor de Heilige Geest, het deel zijn van Zijn wereldwijde beweging, de relaties binnen en buiten de gemeente, het herstel en de doorbraken in mensenlevens, geven Eldad Community een herkenbare en impactvolle signatuur.

In 2019 is Eldad een nieuwe fase in gegaan. Zie hiervoor dit nieuwsbericht over de verandering van onze structuur.

Tijdens de corona periode van 2020 en 2021 heeft Eldad gekozen om de diensten vooral via Teams te doen, omdat we hierin de onderlinge ontmoeting het meest tot zijn recht konden laten komen. Deze periode is ook gebruikt om ons te bezinnen op het kerk-zijn en de wijze waarop de diensten vorm gegeven worden. Dit heeft er toe geleid dat we aan het experimenteren zijn om de diensten op een andere manier dan de traditionele manier vorm te geven.