Introductiecursus Drie-eenheidstheologie

Begin februari was er een enthousiaste oproep van Gerard om deel te gaan nemen aan een cursus waarin de drie-eenheidstheologie geïntroduceerd werd. Na lang twijfelen besloot ik toch maar mee te doen. Ik ben altijd wat sceptisch als mensen super enthousiast over een bepaald concept zijn, maar de lessen waren goed. De cursus bestond uit 10 videolessen van Baxter Kruger en 10 avonden met de cursisten waarin over deze lessen van gedachte gewisseld werd, waarbij Baxter ook een paar keer aanwezig was. Deze theologie is overigens ook de grond onder de wat Paul Young in zijn filmpjes bespreekt

Baxter legt in zijn lessen deze theologie op een goede manier uit. Het is moeilijk om deze theologie in een paar zinnen te beschrijven, maar ik ga een poging doen. Belangrijk is dat de unieke relatie van de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest centraal staat. Waarbij ze volledig met elkaar verbonden zijn, zonder hun eigen identiteit te verliezen. Vanuit deze relatie is alles geschapen en mogen wij als vierde ook verbonden zijn, zonder onze eigen identiteit te verliezen. Jezus staat centraal, als schepper (Joh 1: 1-4) en als mens die ons ontmoet overal: zelfs in de diepste afgrond van ons eigen bestaan (Joh. 14:20).

Belangrijk ander aspect van deze theologie is dat Jezus niet gestorven is aan het kruis om ons te redden van een boze God, maar Hij is op het kruis terecht gekomen door een boze mensheid die niets met een liefhebbende God te maken wil (of kan?) hebben. In deze ultieme daad van liefde laat Hij zien dat Hij bij ons wil zijn, in de diepe afgrond om ons met Zijn opstanding mee te nemen naar Zijn Vader. Daar zijn we dan deelgenoot in de relatie van de drie-eenheid. Dit is wel een ander verhaal dan we vaak gehoord hebben.

De cursus heeft mij een ander inzicht gegeven in de rol van Jezus, het kruis en hoe wij deelnemers zijn in de liefdevolle relatie van de drie-eenheid. Er is natuurlijk veel meer te zeggen dan deze paar zinnen. Snap ik het nu helemaal? Nee, zeker niet. Deze drie-eenheid is zo intens liefdevol en goed, de relatie zo volmaakt dat dit moeilijk te bevatten is. Elke theologie (en naar mijn mening ook deze) schiet altijd tekort in het begrijpen van de grootsheid van God. Het gaat wat mij betreft altijd om een combinatie van Romeinen 11: 33 en Efeziërs 3: 18 – 19.

Sijbrand