Welkom bij Eldad Community in Ede

Dank je wel voor het bezoeken van onze website! Graag willen we met je delen wie we als Eldad zijn en wat ons hart als kerk-familie is.

We komen vanuit verschillende achtergronden samen en hebben een gezamenlijke liefde en passie. Dat is om het Koninkrijk van de Hemel op aarde gevestigd, en uitgebreid te zien worden. Dit gebeurt door het manifesteren van de tastbare liefde en kracht van God!

Alles wat we doen is gebaseerd op familie. Dit houdt in dat de liefde van en voor God centraal staat. Vanuit die liefde hebben we elkaar lief. Hierin staat elkaar eren ook centraal: we zien elkaar door de ogen van de Vader. Vanuit de eenheid met God leven we onze levens!

De goedheid van God is de basis van al onze verwachtingen. Ons vertrouwen is in niets anders dan deze goedheid. Dit is een opsomming van de reddende genade van God voor ons mensen. Het is Gods perspectief op de realiteit!

Onze focus ligt op het bewust zijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. We willen vanuit de goedheid van God profeteren en in liefde groeien. Hoe meer we ons bewust zijn van wie Hij is, hoe meer we Zijn liefde gaan laten zien.

Wij zijn een community van aanbidders die de aanwezigheid van God boven alles waarderen. We geloven dat Hij zeer actief geïnteresseerd is in ons leven.

Wij bouwen mee aan een veilige plek. Dat betekent niet dat we perfect zijn. We staan open voor het bovennatuurlijke en voor het mysterie van God. Hierin is voor ons het nemen van risico’s belangrijk. We willen het risico nemen om uit te stappen en volledig op Jezus te vertrouwen.

Eldad is een plek waarvan wij geloven dat je onder andere:

  • de liefde en de aanwezigheid van God kunt ontmoeten en ervaren.
  • je ware identiteit in God kunt leren kennen.
  • deel van een familie kunt zijn, waarbij je eerlijke en ondersteunende relaties kunt ontwikkelen.
  • leert hoe je in het perspectief van het ‘nieuwe en betere Verbond’ relevante bijbelkennis praktisch in je leven kunt toepassen.
  • leert om met Jezus samen te werken om de vreugde en kracht van Zijn Koninkrijk in ieder gebied van het leven tot uitdrukking te brengen.
  • toegerust en bekrachtigd wordt om anderen te helpen.
  • gepassioneerd wordt voor het normale christelijke leven dat zich kenmerkt door het bovennatuurlijke in wonderen en tekenen.

 

Kom, proef en ervaar…