Onderweg in liefde

Een van de belangrijke bouwstenen van een gezonde community is dat we gezond zijn in onze relaties. Dit betekent dat we krachtige mensen zijn, die zich geliefd en vrij voelen. Het betekent ook dat we ons bewust zijn van en verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen keuzes en gedrag.

‘Onderweg in liefde’ richt zich op het groeien in gezonde relaties, gezonde huwelijken en gezond functionerende gezinnen.

 We zijn samen onderweg om in liefde te groeien voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Onderweg in liefde in voorbereiding op je huwelijk

Wanneer je je voorneemt om te gaan trouwen, is er de mogelijkheid om ter voorbereiding in gesprek te gaan met een ervaren echtpaar.

De onderwerpen willen we zoveel mogelijk laten aansluiten op jullie persoonlijke situatie en de specifieke vragen die spelen in jullie relatie. We zullen altijd starten met een kennismakingsgesprek, waarbij we met elkaar bespreken welke vragen aan bod gaan komen. Te denken valt aan de onderwerpen: het gezin waar je uitkomt, communicatie, prioriteiten, financiën en seksualiteit.

Onderweg in liefde in je huwelijk

We zijn momenteel een onderwijstraject aan het ontwikkelen voor echtparen. Het doel is dat de liefde tussen beiden zal groeien en verdiepen. Het gaat hierbij onder andere over thema’s als zelf verantwoordelijkheid nemen en doelgericht in je huwelijk staan. Dit onderwijstraject zal interactief zijn, samen met andere echtparen.

Onderweg in liefde met (je) kinderen

We bieden een onderwijstraject aan over het positief opvoeden en begeleiden van kinderen.

Het onderwijstraject is bedoeld voor ouders, kinderleiders, opa’s, oma’s en alle andere geïnteresseerden met een hart voor kinderen. Dit onderwijstraject is interactief samen met andere deelnemers.

Naast het ontvangen van onderwijs, gaan we samen onderzoeken hoe dit onderwijs toe te passen in je relatie met (je) kinderen. Hierbij willen we aandacht hebben voor het stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, omgaan met grenzen en aansluiten bij de liefdestaal van kinderen.

Het onderwijstraject bestaat uit zes avonden:

Avond 1              je doel van opvoeden

Avond 2              geven van keuzes

Avond 3              het spreken van de liefdestaal van (je) kinderen

Avond 4              communicatie, grenzen stellen, omgaan met lastige situaties

Avond 5              God en (je) kinderen

Avond 6              Vraag en antwoord (interactief)