Padeliefje

Ik ben een kind van God.
Hij is mijn Vader en Hij houdt heel veel van mij.
Ik ben Zijn geliefd kind.
Ik ben Zijn Padeliefje.
En dat geldt voor iedereen die dit leest.
Vroeger schreven we op muur en papier:
“Wie dit leest is gek.”
Nu schrijf ik:
“Wie dit leest is geliefd.”
Nee, niet alleen als je dit voelt.
Nee, zelfs niet alleen als je daarin gelooft.
Maar dit geldt voor alle mensen, overal, onvoorwaardelijk.
Je bent Zijn Padeliefje!
Zijn Kindje-op-Vaders-schoot!
Je bent Zijn Ik-vergeet-je-nietje.
Zijn Ereprijs!
Zijn Zonnebloem!
Dag Padeliefje!

Marjorie