Preventie- en integriteitsbeleid Eldad Community

Eldad Community vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de community. Daarom hebben we hiervoor enkele maatregelen getroffen. Deze worden jaarlijks in de gemeentevergadering benoemd zodat iedereen op de hoogte is en blijft van eventuele aanpassingen.

Minderjarigen

Iedereen die bij een team betrokken is met een specifieke verantwoordelijkheid voor minderjarigen ondertekent onze gedragscode en levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.

De gedragscode geeft duidelijk weer hoe een veilige omgeving voor minderjarigen eruit hoort te zien en wat wij van de volwassenen verwachten die met de minderjarigen werken. Bij aanpassing van de gedragscode zullen alle teamleden gevraagd worden de nieuwe versie te ondertekenen.

Lees hier de gedragscode.

De aanvraag voor een VOG wordt door het bestuur klaargezet en is hierna gratis aan te vragen. Na een periode van ongeveer vijf jaar zal gevraagd worden om de aanvraag te vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Eldad community hecht er waarde aan dat er iemand is waar je op terug kunt vallen, als het om persoonlijke zaken gaat die te gevoelig zijn om direct met de betrokkenen te bespreken. Een vertrouwenspersoon die discreet is, die je kan vertrouwen en jouw belangen kan behartigen binnen de gemeente. Er zijn situaties denkbaar waarbij je liever niet met iemand van het bestuur of het Suvat team praat, maar met een onafhankelijk gemeentelid. De vertrouwenspersonen binnen Eldad zijn bereikbaar via dit e-mail adres.