Hoe ver kun je gaan met een regering van eer?

Als glorie het zichtbaar zijn van Gods unieke “goddelijkheid” is, is eer het op een juiste manier herkennen van die glorie in een ander.

-Paul Manwaring

Wat is een regering van eer? Eer is het verbonden zijn met de Glorie van God. Als glorie het zichtbaar zijn van Gods unieke “goddelijkheid” is, is eer het op een juiste manier herkennen van die glorie in een ander. Dat schreef ik in mijn boek “What on earth is Glory?” (Wat is glorie op deze aarde?)

Nu is de vraag: hoe ver kun je gaan met een regering, die de juiste herkenning van glorie aan anderen laat zien? In andere woorden, hoe ver kan je gaan met een organisatie waar het niet gaat om de regels? Een regering van eer gaat niet over wat goed of fout is, hoe je lid wordt, hoe je eruit gegooid wordt of hoe je het kunt verlaten. Het gaat alleen maar over hoe ver je kunt gaan als je je baseert op de waarde van eer in de relaties onderling. Het antwoord moet zijn dat we dat voor eeuwig kunnen, want we gaan in de hemel voor eeuwig leven met de Ene die alle eer, alle glorie, alle wijsheid en alle kracht is.

Maar dat is voor daar, hoe doen we het dan hier? Ik wil drie niveaus van regering van eer bespreken, de bijbehorende principes en de weg die we moeten nemen om deze principes handen en voeten te geven.

Persoonlijk niveau

Hoe ver kan ik persoonlijk gaan in een regering van eer? Als ik jou eer, ga ik van glorie naar glorie. In andere woorden, als ik mijn leven laat regeren door eer, groei ik. Ik groei continue en in veel richtingen en dimensies, maar primair groei ik omdat als ik jou eer, ik van je leer. Als ik een instelling heb dat ik elke leider op elk gebied van mijn leven eer, groei ik. Als ik de instelling heb om nederig naar jou te zijn, eer ik je omdat ik van je wil leren. Ik kan leren van een kind van twee, dat is de realiteit. Leerde Jezus dit niet toen hij kinderen naar zijn discipelen riep en zei dat we zoals hen moeten worden als het gaat om zaken van het koninkrijk?

Ik zal van elke interactie die ik met je heb, leren als ik me in nederigheid opstel naar je. Er is een gezegde: “het oog dat een vader bespot is nooit tevreden”. Draai dit om en het zegt ons dat het oog dat een vader eert, tevreden zal zijn. Dit betekent dat als ik geen trots maar een nederig hart heb en ik een instelling heb om van een vader te leren (en een vader kan iedereen zijn waar ik van kan leren), ik tevreden zal zijn

Dus één op één, in mijn persoonlijk leven, brengt de regering van eer me van glorie naar glorie. Eer zorgt voor groei in mij, omdat het principe van eer is dat het eren van onze vader en moeder leven brengt. Ik denk niet dat het gelimiteerd is tot je vader en moeder, ik denk dat het een principe is dat als we eren, we langer leven en de reden hiervoor is omdat we tevreden zijn.

Kerk niveau

De tweede manier waarop ik het principe toepas is in de kerk situatie. Ik hou van de mooie dialoog tussen Petrus en Jezus, waar Jezus tegen Petrus zegt: “En wie zeg jij dat Ik ben?” Petrus antwoordt: “U ben de Christus, de zoon van de levende God.” Jezus antwoordt: “Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.” Wat was de rots? Ik geloof dat het de herkenning was van wie Jezus is. Als wij eren en herkennen wie Jezus is, zal Hij Zijn kerk bouwen op onze vaardigheid hem te herkennen. Ik geloof dat kerken gebouwd zijn door het eren en het erkennen van de Christus. Als we herkennen wie Hij is, als we herkennen wat Hij kwam doen, als we de kracht en de autoriteit die Hij ons gaf, herkennen en er naar leven, is dat het waar Jezus van zei dat Hij er op zal bouwen.

Petrus zag de rots waar de mensen van Israël op aan het wachten waren om alles op te gaan bouwen die genoemd wordt in het Oude Testament, en Petrus zal Jezus als de vervulling daarvan. Hij wist wie Jezus was, dus toen Petrus dat zei, gaf Jezus het antwoord en zei daarmee feitelijk: “Ik kan hier op bouwen, Ik kan bouwen als mensen mij eren en dat zal ik dan ook doen. Niet alleen dat, maar de poorten naar de hel, elk bezwaar, elke tegenstand, zal buigen omdat de poorten van de hel niet kunnen zegenvieren tegen het herkennen en eren van wie Ik werkelijk ben.”

Landelijk niveau

Ten derde, geloof het of niet, regeren we landen met eer. In Matheus 25 zei Jezus: “Als ik terug kom met alle engelen uit de hemel, met alle glorie van de hemel achter me, en iedereen het kan zien, dan kijk ik naar je en zeggen: “voordat je dit ziet, heb je me herkend in het minste? Heb je me gezien in de naakte; heb je me gezien in de hongerige; heb je me gezien in de dorstige; heb je me gezien in de gevangene; heb je me gezien in de patiënt in het ziekenhuis? Want als je de minste herkent, in andere woorden, als je eert, dan eer je mij. En als je dit kunt doen als land, dan komen jullie binnen, jullie zullen het ‘schapen’ land zijn.” Jezus zal de landen beoordelen op de vaardigheid om Christus te herkennen in het minste. Winston Churchill zei: “Je kunt de staat van een land zien door de staat van zijn gevangenissen.” Dat is wat Jezus zei, geloof het of niet, want Hij zei: “Ik kan je de staat van een land laten zien door hoe ze zorgen voor de minsten en als je kunt leren mij te herkennen in het minste, dan ben je mij aan het eren.”

Dus hoever kun je gaan met een regering van eer? Het antwoord: je kan er tot in eeuwigheid mee door gaan. Door het te doen, groei je persoonlijk van glorie naar glorie, je kerk zal groeien en gebouwd worden op het fundament van eer, en niet alleen dat, je vaardigheid om te zorgen voor de minsten, zal het teken zijn van een land dat heeft geleerd om de Christus te eren en zo als land te groeien van glorie naar glorie.

Als we de glorie herkennen in elkaar, struikelen we niet over de fouten, maar vieren we onze successen. Bill Johnson definieert eer als de vaardigheid te vieren wat goed is, zonder te struikelen over wat fout is. We hebben dat vandaag echt nodig, vind je niet? Speciaal als we samenwerken om de verenigde bruid. Waarom? Omdat Christus terug komt voor een verenigde bruid. Dat is de reden waarom een regering van eer zo belangrijk is.

Paul Manwaring