Ik zie veel christenen die in het boven natuurlijke functioneren zonder gemeente. Het zijn ambulance broeders zonder ziekenhuis. Ze plegen eerste hulp op straat. Stabiliseren de patient, maar laten ze vervolgens op straat achter terwijl het lange termijn herstel nog moet beginnen. Je kunt uit jezelf niet alle aspecten van herstel aanbrengen zonder hulp van anderen. Conclusie: verbindt je aan een gemeente ook al is ze niet perfect. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen die worden langs gebracht. En laat je ondersteunen, begeleiden. Denk aan losse brandweerlieden zonder brandweerkorps. Hoe gaat dat er aan toe bij een brand? De wereld brandt, wij kunnen helpen. Samen gaat het beter. Glorie.