Het paradigma van straf tegenover het paradigma van het nieuwe verbond in tabel vorm:

 Paradigma van straf
IdentiteitSlaaf of wees.
Kern geloofMijn gebreken en falen maken me het niet waard om liefde te ontvangen, ergens bij te horen en connectie te hebben. Ik verdien verwijdering en straf, net als alle anderen met gebreken en fouten.
MotiefAngst voor straf, verwijdering.
Strategie voor gedragStraf vermijden. Dan wel door verstoppen of aanpassen door te pleasen, perfectie of prestatie na te streven. Weigeren om er bij te gaan horen door rebelie en eigen regels te maken.
Anderen straffen als ze me bang maken, pijn doen of beledigen.
DoelZelfbehoud.

 Paradigma van het nieuwe verbond
IdentiteitZoon of dochter van God.
Kern geloofDankzij Jezus ben ik een zoon of dochter die het waard is om geliefd te zijn, er bij te horen en relatie te hebben. Mijn fouten houden me niet af van de liefde van de Vader. In tegendeel, het leert mij juist de diepte van Zijn liefde, vergeving en commitment om mij tot een volwassen kind te maken, die lijkt op Jezus.
MotiefLiefde.
Strategie voor gedragAchter relatie aan te gaan, zelfs als het angstig, pijnlijk of confronterend is.
DoelRelatie.

Onze verandering van een wees zijn naar volwassen zonen en dochters is een levenslange reis. Vergeving ontvangen en geven is een essentiele opdracht op die reis. Weet je? Het betekent dat het leven in het nieuwe verbond rommelig is. We zijn allemaal onderweg in een proces waarin we God toestaan de leugens, angst en het egoïsme van straf in onze hart te ontmantelen en nieuwe harten van vlees te formeren die kunnen liefhebben zoals Hij lief heeft. We zijn allemaal bezig hoe we leren dat liefde angst kan weghalen en om een relatie te kiezen boven zelfbehoud, in elke situatie. We zijn allemaal aan het ontdekken  wat het betekent om je te bekeren, te verzoenen en hersteld te worden in onze relaties met God, onszelf en anderen.

Het mooie van het leven in het nieuwe verbond is echter dat onze verandering niet plaatsvindt ondanks onze rommel, maar door de rommel heen. Door de angst voor straf weg te nemen, heeft de Vader een weg voor ons gebaand om onze zonde, fouten, pijn en gebrokenheid bij Hem te brengen en met Hem de overwinning van het kruis te ervaren in onze eigen verhalen, relaties, gezinnen, kerken en gemeenschappen.

Vertaald uit een nieuwsbrief van Danny Silk.