Wat We Doen

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur waarin mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

Lees eerst ook de kennismaking met Eldad

Groepen

Activiteiten en groepen

Familie zijn is een belangrijke waarde voor ons. We hebben dan ook veel activiteiten waarbij iedereen welkom is. Deze activiteiten kun je terug vinden op de agenda of op de besloten Facebook pagina van Eldad.

Er zijn vijf community groepen waarin we met ongeveer 10 mensen elke twee weken bij elkaar komen. Het programma voor 2023 is hier na te lezen.

Veel van onze deelnemers zijn betrokken bij één of meer vaste activiteiten binnen Eldad. Tijdens die bijeenkomsten vinden we het belangrijk dat we niet alleen met de praktische uitvoering van de taken bezig zijn, maar ook elkaar geestelijk ontmoeten.

Daarnaast zijn er specifieke bijeenkomsten voor nieuwe deelnemers (introductieavonden), organiseren we regelmatig onderwijsavonden en zijn er avonden waarin we met elkaar onze cultuurwaarden verder vorm geven.

‘Onderweg in liefde’

Een van de belangrijke bouwstenen van een gezonde community is dat we gezond zijn in onze relaties. Dit betekent dat we krachtige mensen zijn, die zich geliefd en vrij voelen. Het betekent ook dat we ons bewust zijn van en verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen keuzes en gedrag.

‘Onderweg in liefde’ richt zich op het groeien in gezonde relaties, gezonde huwelijken (ook de voorbereiding tot een gezond huwelijk) en gezond functionerende gezinnen.

 We zijn samen onderweg om in liefde te groeien voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Speldad

SpelDad: spelenderwijs de Vader leren kennen

Voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd (5 tot 12 jaar) bieden we op elke vierde zondag een kinderdienst aan. Tijdens de andere diensten is er of speciale aandacht voor hen (vooral de tweede zondag) of is er mogelijkheid om in de zaal mee te aanbidden en te vieren. Er is hiervoor altijd (teken) materiaal beschikbaar. Volgens Jezus hebben juist de kinderen het Koninkrijk van God (Matt 18:2-4). Wij geloven dat zij ons veel gaan leren over dat Koninkrijk. Onder de naam SpelDad: spelenderwijs de Vader leren kennen, bieden we als Eldad familie een veilige oefenplek aan waar de kinderen spelenderwijs leren doorgeven wat zij al hebben ontvangen.

Doordat de leeftijden en interesses van de kinderen nogal uiteenlopen, proberen we elke kinderdienst een keuze tussen meerdere thema’s aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is. Dit kan bijvoorbeeld aanbidding en muziek zijn, maar ook expressie, creativiteit, dans, spel, outreach, onderwijs en experiment. Het SpelDad team bestaat uit enthousiaste groepsleiders en ondersteuning die te allen tijde met twee volwassenen op de groep staan (vier-ogen-principe).

Tijdens SpelDad staat ontmoeting en relatie opbouwen centraal. De focus is op leren vanuit levendigheid en speelsheid. We willen dit ook buiten de SpelDad bijeenkomsten om stimuleren door tijdens de familiedienst op de eerste zondagen meer oog voor de kinderen te hebben, en door ouders te stimuleren om met behulp van praktische boekjes (bv. van Jennifer Toledo, Seth Dahl of Danny Silk) ook thuis te blijven investeren in de geestelijke ontwikkeling van hun kinderen.

Lees hier ook meer over de gang van zaken tijdens de samenkomsten.

Speelstad

Speelstad

Elke vierde zondag  is er Speelstad, de plek waar alle kinderen van 0 t/m 4 jaar welkom zijn tijdens de bijeenkomst van Eldad Community. De andere zondagen blijven de kinderen in de zaal, waarbij er spel en tekenmateriaal aanwezig is.

In Speelstad willen we samen met de kinderen op een speelse wijze ontdekken wie we zijn en wat er beschikbaar is vanuit de hemel. We willen horen over de liefde van Jezus en ervaren dat Hij van ons houdt. In Speelstad is er voor de kinderen ruim de tijd om lekker te spelen. We geven elk kind graag persoonlijk aandacht.

Wij willen de kinderen laten ervaren dat zij deel zijn van Eldad Community. We starten daarom samen met iedereen van Eldad Community. Wanneer het tijd is om naar Speelstad te gaan, zullen de kinderleiders van Speelstad (herkenbaar aan hun badge) de ouders en kinderen hiervoor roepen.

Praktisch

  • We nemen tussendoor de tijd om een soepstengel of koekje te eten en wat te drinken (water of limonade).
  • Wanneer kinderen zelf iets meenemen om te eten of te drinken, dan graag even aangeven en de naam op de beker, tas en dergelijke zetten.
  • Het is handig voor ons om te weten of een kind zindelijk is, moet slapen, een speentje gebruikt, etc.
  • Ouders die (een gedeelte van de tijd) in Speelstad willen blijven zijn altijd welkom.
  • Als de dienst is afgelopen, wachten we samen met de kinderen tot ze worden opgehaald.
  • Het ophalen wordt gedaan door de eigen ouder(s).
  • We vertellen na afloop graag wat de kinderen hebben ontdekt en beleefd.

Lees hier ook meer over de gang van zaken tijdens de samenkomsten.

Speelstad

Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs van Eldad Community richt zich op dit moment op twee aspecten:

  • het begrijpen van het nieuwe verbond (of het evangelie of het Koninkrijk van God, hoe je het ook wilt noemen),
  • het begrijpen van de Drie-eenheid theologie,
  • de culturen, oftewel de levensstijlen die we willen ontwikkelen (bijvoorbeeld een levensstijl van profetie, in Gods aanwezigheid zijn, aanbidding, familie zijn, het bovennatuurlijke)

Regelmatig hebben we onderwijsavonden en ook op zondagen staat het onderwijs regelmatig centraal.. Zie hiervoor de agenda. De toelichting en inhoud van het onderwijs op de zondagen is op deze pagina na te lezen.

Nieuwe Jeruzalem

Als gemeenschap zijn we al een paar jaar bezig om in alle vrijheid Bijbelstudie te doen naar en preken te horen over het nieuwe-Jeruzalem-leven. Sinds oktober 2017 zijn we tevens gestart met oefendagen om in en vanuit het nieuwe-Jeruzalem te leren leven. Hierin staat het ontmoeten van Jezus en onze Vader centraal. 

Beleid

Elk jaar stellen we een nieuw beleid op voor Eldad. Vaak is dit het voortzetten van de activiteiten waar we al mee bezig zijn, maar daarin laten we ons ook steeds leiden in de nieuwe inzichten die we van God ontvangen voor onze community.