Wat Wij Geloven

 

Lees eerst ook de kennismaking met Eldad

Op deze pagina kun je meer vinden over in wie wij geloven – Jezus!- en hoe we daar verder uiting aan geven in onze geloofspunten en hoe we daarin met elkaar omgaan (onze cultuurwaarden). Hierin staat de context van een familie relatie centraal. We geloven dat we over bepaalde zaken verschillend mogen denken en hier van mening over mogen verschillen. We waarderen elkaar en het is ons gezamenlijke verlangen om Jezus en onze Vader steeds beter te leren kennen. Dit is een zoektocht, waarin we de mysteries van onbeantwoorde vragen omarmen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken en toepassen van de openbaringen uit de Nieuwe Jeruzalem profetie (zie Nieuwe Jeruzalem). Het is een uitnodiging om met elkaar meer te ontdekken van de voortschrijdende openbaring van wie God is.

In wie wij geloven – de Enige!

 

Wij geloven in Christus Jezus, in de Ene aan wie alleen alle heerlijkheid, eer en dank van de zichtbare en onzichtbare werkelijkheden toekomt.
Hij, Die is en was en komt, Die gisteren en heden en tot in de eeuwigheden Dezelfde is! 

Wij geloven en stemmen in met de apostelen en de vroege kerkvaders (de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel).

Wij geloven dat wanneer we de naam van Jezus uitspreken het uitdrukking geeft aan de Drie-enige God. Jezus zelf is de relatie. Hij is de vereniging tussen de Drie-enige God en het menselijk geslacht.

Wij geloven dat:

 • Jezus onze nieuwe schepping is,
 • we opgenomen zijn in het goddelijke leven,
 • in de nieuwe -betere- verbondsrelatie tussen God en de mensheid,
 • het Koninkrijk van de Drie-enige God op aarde.

Wij geloven dat voor ons de maatstaf  van ALLES de persoon van Jezus is!

We zijn opgenomen in een inclusieve familie van geloof -een familie waarin wij de aanwezigheid van God leren te vieren en de aanwezigheid van elkaar leren kennen (community).

Wij geloven in Jezus in ons, en wij worden uitgenodigd om deel te nemen aan Zijn ideeën, ingevingen en standpunten om te leren om actief partij met Hem te kiezen tegen de manier waarop wijzelf naar God, onszelf, anderen en de schepping kijken.

Wij geloven en herkennen mede in die keuze dat ons doen en laten allemaal uitingen van onze deelname aan het leven van God zijn.

Eldad is een plek waarvan wij geloven dat je onder andere:

 • de liefde en de aanwezigheid van God kunt ontmoeten en ervaren.
 • je ware identiteit in God kunt leren kennen.
 • deel van een familie kunt zijn, waarbij je eerlijke en ondersteunende relaties kunt ontwikkelen.
 • leert hoe je in het perspectief van het ‘nieuwe en betere Verbond’ relevante bijbelkennis praktisch in je leven kunt toepassen.
 • leert om met Jezus samen te werken om de vreugde en kracht van Zijn Koninkrijk in ieder gebied van het leven tot uitdrukking te brengen.
 • toegerust en bekrachtigd wordt om anderen te helpen.
 • gepassioneerd wordt voor het normale christelijke leven dat zich kenmerkt door het bovennatuurlijke in wonderen en tekenen.

 

Blogs over wat we geloven

In deze blogs geven diverse deelnemers van Eldad en ook anderen hun visie op bepaalde geloofszaken weer. Dit is niet noodzakelijkerwijs altijd de visie van Eldad. Wij geloven dat we over bepaalde zaken verschillend mogen denken en hier van mening over mogen verschillen, echter allemaal in de context van een familie relatie, waarin we elkaar waarderen. Soms worden er blogs van derden (vertaald) overgenomen van personen waar wij ons verbonden mee voelen.

In gesprek met de toekomst

In gesprek met de toekomst

‘Schrijf je ook preken?’, vroeg ik de chatbot ChatGPT, een online taaltoepassing die teksten voor je schrijft die volledig op basis van kunstmatige intelligentie (AI – artificial intelligence) tot stand komen. Sinds enkele weken is het Internet in rep en roer over...

Leiderschap

Leiderschap

Een aantal van jullie weten het wellicht wel, maar het thema leiderschap boeit mij enorm. Voor veel mensen wordt leiderschap gezien als iets wat niet voor hen is. John Maxwell, een leiderschapsexpert die ik volg, zegt hierover dat iedereen een leider is. Zijn...

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap

Al enige jaren wordt in de leiderschapsliteratuur veel gesproken over dienend leiderschap. Een ontwikkeling die, denk ik, ook het gevolg is van de regelmatige terugkerende dramatische fouten die sterke leiders met grote macht maken of gemaakt hebben. Aan de ene kant...

Feestmaand

Feestmaand

We zouden haast vergeten zijn dat we vorig jaar een kerstlockdown hadden, en het samenzijn grotendeels alleen moest plaatsvinden. December is een feestmaand, en meestal een goede gelegenheid voor het groot-, midden- en kleinbedrijf om de kas te spekken voor het einde...

Constante

Constante

De crises vliegen je om de oren als je de laatste tijd het nieuws aanzet. Het maakt me onrustig. Niet omdat ik ze als tekenen van een op handen zijnde Eindtijd interpreteer. Eerder omdat het allemaal ruis op de lijn is. Het leidt tot onzekerheid. Voorheen hadden ‘we’...

Ik of wij

Ik of wij

De afgelopen weken viel me op dat in een paar verschillende magazines die bij ons in de brievenbus belanden er een gelijksoortig onderwerp ter sprake kwam. Het ging hierin over de zorg die een aantal mensen hadden over het individualistische geloof wat mensen hebben....