Wat Wij Geloven

 

Lees eerst ook de kennismaking met Eldad

Jezus Christus, de Enige

Voor ons is Jezus Christus het middelpunt van ons geloof1: wij geloven in Hem, wij houden van Hem, wij aanbidden Hem, wij luisteren naar Hem, wij dienen Hem. En door Hem staan ook onze Vader en de Heilige Geest in het middelpunt. En daar zijn wij heel blij mee!

Eldad betekent “God heeft lief.” Wij geloven dat God altijd van ons houdt en heeft gehouden, dat Hij altijd goed is voor ons en de wereld. Het kwaad in de wereld komt niet van God. Gods antwoord op het kwaad is door Hemzelf gegeven: in de persoon Christus Jezus. Omdat de mens voor God kostbaar en waardig is, zijn wij door Jezus in genade aangenomen als kinderen van God.

Wij geloven dat God gericht is op relatie met ons en dat die relatie mogelijk is. Wij waarderen theologie die tot meer relatie met Hem leidt. Wij geloven dat in onze relatie met God wij groeien in het zijn zoals Hij is en dat wij zo tot steeds meer zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Wij geloven dat het op aarde steeds meer mag zijn zoals het ook in de hemel is.

Wij geloven ook dat Jezus méér is dan wij nu van Hem zien en ervaren. Wij zijn daarom altijd op zoek naar meer van Hem, onze Vader en de Heilige Geest. Eldad is een gemeenschap die nieuwe (theologische) inzichten omarmt als Jezus ons die aanreikt. Te midden van die veranderingen is er de vrijheid voor elke deelnemer om zijn of haar eigen weg daarmee te gaan.

In de loop van de jaren zijn de volgende geloofsovertuigingen omarmd:

 • Wij geloven in de goedheid van God als Vader, Zoon en Heilige Geest
  God is in zichzelf relationeel en is Eén. Deze Drie-eenheid bestaat uit God als Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft ons gemaakt voor relatie en eenheid met Hem. Jezus is de vereniging tussen de Drie-eenheid en de mensheid. Vanuit Gods kant is er daardoor geen scheiding met de mensen. Er is voor ieder mens de voortdurende uitnodiging om door de open deur bij Hem binnen te komen. We zijn opgenomen in een inclusieve familie van geloof, waarin iedereen gelijk is. Voor God is niemand ondergeschikt aan iemand anders, op welke manier dan ook. God is verbonden met alle mensen.
 • Wij geloven dat we met God verbonden zijn door het nieuwe verbond
  De Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord, en is een schriftelijk verslag van Gods verbondsgeschiedenis met de mensen. God biedt voortdurend genadevolle verbonden aan om de relatie met ons te beschermen en te laten groeien2. Jezus stierf om het nieuwe verbond in te stellen. Wanneer dit in geloof wordt ontvangen, maakt dit ieder mens bewust van de relatie met de Vader en vrijheid van de zonde. Met het nieuwe verbond (het Jezus-verbond) zijn de verbonden tussen God en Abraham en David vervuld.
 • Wij hebben een positieve toekomstverwachting
  Wij geloven dat Jezus in de eerste eeuw Zelf kwam en Zijn Koninkrijk op aarde vestigde3. De nieuwe-Jeruzalem-profetie uit Openbaring is hiermee al vervuld: naast de Heilige Geest zijn ook Jezus en onze Vader bij ons en kunnen wij Hem ontmoeten. Dit Koninkrijk groeit en breidt zich uit van heerlijkheid naar grotere heerlijkheid. Met de uitbreiding van het Koninkrijk, wordt het gebed van Koning Jezus geleidelijk beantwoord en wordt het op aarde zoals het is in de hemel (Efeze 1:10). Wij benaderen dit vanuit de geestelijke realiteit van het leven als bewoners van het nieuwe Jeruzalem, die kunnen leven in het licht van de heerlijkheid van Gods stad.
 • Wij kunnen leven met Jezus in het hier en nu
  Wij kunnen in Gods aanwezigheid zijn en die ervaren; iedereen kan profeteren ofwel bemoedigende openbaringen van God ontvangen voor anderen. Wij geloven in Jezus in ons, en wij worden uitgenodigd om deel te nemen aan Zijn ideeën, ingevingen en standpunten. Wij geloven dat ware relatie-waarderende vaders en moeders belangrijk zijn voor geestelijke groei. Wij geloven in de hedendaagse actieve bediening door apostelen, profeten, evangelisten, leraren en herders; evenals in alle bovennatuurlijke gaven en manifestaties van de Heilige Geest. Er is geen rangschikking in het Koninkrijk van God, maar er zijn wel dienende voorbeelden waar naar gekeken kan worden.

1 Wij geloven en stemmen in met de vroege kerkvaders zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, in het bijzonder: de leer van de incarnatie/menswording van God in de persoon van Jezus Christus en de Triniteitsleer (er bestaat maar één God, maar deze bestaat uit drie personen). Er valt meer te zeggen over de eschatologische aspecten van deze geloofsbelijdenis, hierin zijn wij onderzoekend onderweg en stellen wij ons open voor nieuwe inzichten van Jezus hierover.
2 Het oude verbond (het Mozes-verbond) is het enige verbond dat door toedoen van mensen tot stand is gekomen. In dit verbond moet Gods gunst verdiend worden (zegen-en-vloek-verbond). Hierin ligt de kern van de historisch-culturele verklaring waarom “de God van het oude verbond” er schijnbaar soms anders uit ziet (wreed en straffend) dan in het nieuwe verbond (liefdevol en reddend). Het oude verbond is door God, conform dit verbond, beëindigd om plaats te maken voor een beter verbond: het nieuwe verbond (2 Korinthe 3:6).
3 De profetieën van Daniël, Mattheüs 24, en de meeste profetieën in Openbaring stonden in verband met de belangrijke historische gebeurtenissen van het jaar 70 na Christus.

Eldad Productions

Eldad is ook een gemeenschap die de geloofsvernieuwingen op papier zet; ze is een gemeenschap van schrijvers, vertalers en uitgevers. Eldad Productions is opgericht door Eldad en geeft boeken uit over de openbaringen die Jezus heeft aangereikt. Voorbeelden van boeken aansluitend bij de bovenstaande geloofspunten die Eldad Productions heeft uitgegeven zijn: de Kosmos herboren, het Betere Verbond, Leven vanuit het Nieuwe Jeruzalem en Hemelse verbondenheid.

Eldad is een plek waarvan wij geloven dat je onder andere:

 • de liefde en de aanwezigheid van God kunt ontmoeten en ervaren.
 • je ware identiteit in God kunt leren kennen.
 • deel van een familie kunt zijn, waarbij je eerlijke en ondersteunende relaties kunt ontwikkelen.
 • leert hoe je in het perspectief van het ‘nieuwe en betere Verbond’ relevante bijbelkennis praktisch in je leven kunt toepassen.
 • leert om met Jezus samen te werken om de vreugde en kracht van Zijn Koninkrijk in ieder gebied van het leven tot uitdrukking te brengen.
 • toegerust en bekrachtigd wordt om anderen te helpen.
 • gepassioneerd wordt voor het normale christelijke leven dat zich kenmerkt door het bovennatuurlijke in wonderen en tekenen.

 

Blogs over wat we geloven

In deze blogs geven diverse deelnemers van Eldad en ook anderen hun visie op bepaalde geloofszaken weer. Dit is niet noodzakelijkerwijs altijd de visie van Eldad. Wij geloven dat we over bepaalde zaken verschillend mogen denken en hier van mening over mogen verschillen, echter allemaal in de context van een familie relatie, waarin we elkaar waarderen. Soms worden er blogs van derden (vertaald) overgenomen van personen waar wij ons verbonden mee voelen.

Onrustig

Onrustig

Er gaat op Internet al jaren een leuk filmpje rond van een comedysketch over het verschil tussen mannen- en vrouwenhersens. Daar moet je mee uitkijken, tegenwoordig, maar naar mijn bescheiden mannenmening blijft het erg geestig en zit er nog altijd een kern van...

Inspiratieloos?

Inspiratieloos?

Of ik nog een stukje had voor de komende nieuwsbrief. Vaak stuur ik ruim voor de deadline van de nieuwsbrief al een stukje naar Eva. Maar ik was wat inspiratieloos deze keer, dus kwam nu de vraag of er nog wat kwam. Maar ik voelde me inspiratieloos. Maar toen ik in...

Hemelvaart

Hemelvaart

Als Eldad hebben we (voor zover ik weet) nooit een dienst of "formele" bijeenkomst gehad vanwege Hemelvaart. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet zoveel met dit feest heb. Als jongere was deze dag vaak het startsein van een Youth for Christ weekend (Samensmeden,...

Voorgangers

Voorgangers

Nu het eindelijk lekker voorjaarsweer is, wordt het gemakkelijker je te motiveren om actief bezig te zijn in de buitenlucht. Goed voor lijf en leden, goed voor de ziel en de geest. Althans, zou zo moeten zijn. Voor mij neemt dit traditiegetrouw de vorm van hardlopen...

Teleurgesteld in God

Teleurgesteld in God

Tijdens een van de zittingen die ik als belastingvrijwilliger deed, kreeg ik als klant een man van in de 70 die aan het begin van het afgelopen belastingjaar zijn vrouw had verloren. Hij had het er meer dan zichtbaar moeilijk mee. Hij was al eerder door iemand...

Google is your friend

Google is your friend

Heb jij jezelf wel eens gegoogeld? Zou je eigenlijk eens moeten doen. Hoe sta ik erop? Wat is er over mij te vinden? In tijden van sociale media wordt dat een steeds relevantere vraag. Want een ongelukkig geformuleerd tweetje van tien jaar geleden kan je tegenwoordig...