Wie We Zijn

Lees eerst ook de kennismaking met Eldad

Dit zijn wij

We komen vanuit verschillende achtergronden samen en hebben een gezamenlijke liefde en passie. Dat is om het Koninkrijk van de Hemel op aarde gevestigd, en uitgebreid te zien worden. Dit gebeurt door het manifesteren van de tastbare liefde en kracht van God!

Alles wat we doen is gebaseerd op familie. Dit houdt in dat de liefde van en voor God centraal staat. Vanuit die liefde hebben we elkaar lief. Hierin staat elkaar eren ook centraal: we zien elkaar door de ogen van de Vader. Vanuit de eenheid met God leven we onze levens.

De goedheid van God is de basis van al onze verwachtingen. Ons vertrouwen is in niets anders dan deze goedheid. Dit is een opsomming van de reddende genade van God voor ons mensen. Het is Gods perspectief op de realiteit.

Onze focus ligt op het bewust zijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. We willen vanuit de goedheid van God profeteren en in liefde groeien. Hoe meer we ons bewust zijn van wie Hij is, hoe meer we Zijn liefde gaan laten zien.

Wij zijn een community van aanbidders die de aanwezigheid van God boven alles waarderen. We geloven dat Hij zeer actief geïnteresseerd is in ons leven.

Wij bouwen mee aan een veilige plek. Dat betekent niet dat we perfect zijn. We staan open voor het bovennatuurlijke en voor het mysterie van God. Hierin is voor ons het nemen van risico’s belangrijk. We willen het risico nemen om uit te stappen en volledig op Jezus te vertrouwen.

Op de pagina ‘Wat wij geloven’ kun je meer vinden over in wie wij geloven – Jezus!- en hoe we daar verder uiting aan geven in onze geloofspunten (wat we geloven) en hoe we daarin met elkaar omgaan (onze cultuurwaarden). Zoals in deze kennismaking aangegeven staat hierin de context van een familie relatie centraal. We geloven dat we over bepaalde zaken verschillend mogen denken en hier van mening over mogen verschillen. We waarderen elkaar en het is ons gezamenlijke verlangen om Jezus en onze Vader steeds beter te leren kennen. Dit is een zoektocht, waarin we de mysteries van onbeantwoorde vragen omarmen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken en toepassen van de openbaringen uit de Nieuwe Jeruzalem profetie (zie Nieuwe Jeruzalem). Het is een uitnodiging om met elkaar meer te ontdekken van de voortschrijdende openbaring van wie God is.

Eldad betekent letterlijk: God heeft liefgehad en heeft lief. Die liefde staat voor een “continue bruisende, voortstuwende, borrelende liefde”. De liefde die Gods goedheid ons, door Jezus Christus heen geeft.

Eldad is ook de naam van een persoon die we terugvinden in het Bijbelboek Numeri (11:24-30). Hij profeteerde in het kamp, buiten de tabernakel. Dat was bijzonder, omdat Mozes naar aanleiding daarvan aangaf, dat hij hoopte dat het hele volk  zou profeteren. Deze hoop komt o.a. in het Bijbelboek Joel (3:1) opnieuw ter sprake en is nu voor ons allen vandaag waarheid geworden.

Profeteren in de zin van woorden van God uitspreken! Door te bedenken wat van boven is, waardoor wij o.a. door de profetische woorden kunnen proclameren, door getuigenis te geven,  door handelingen en daden te doen, door uitingen van kunst, etc. gaan we het hemelse op aarde zien.

Lees meer over de geschiedenis van de Eldad Community.

 

 

Visie & Missie

 

 

Missie:

Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.

Visie:

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur waarin mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

In Eldad willen we in een bepaalde cultuur leven als gemeente. We willen bepaalde cultuurthema’s doelbewust nastreven en uitleven. Deze cultuurthema’s helpen bij de bereiken van de missie van onze gemeente. Deze thema’s dienen als leidraad voor het leven van elke dag, om te helpen onze gedachten te vormen en onze keuzes te mkaen in het licht van de hemel op aarde.

Bekijk de pagina met onze cultuurwaarden voor een beginnende kennismaking

In onze activiteiten, (s)preken, handelen en blogs gaan we hier regelmatig dieper op in.

 

 

Leiderschap

Eldad heeft een apostolisch leiderschap voor het geestelijke beleid, de algehele richting en ontwikkeling van de gemeente. Er is een bestuur dat zich richt op organisatie en uitvoering. Daarnaast een Suvat-team voor beleid en de toerusting van de gemeente vanuit de vijfvoudige bediening (Efeze 4:11). Ze zorgen samen, vanuit een gelijkwaardig leiderschap, dat de missie en visie van de community vorm gegeven wordt.

Daarnaast heeft Eldad een aantal praktische teams. Deze zijn beschreven op de pagina “Wat we doen”. Het Eldad leiderschap kiest bewust voor een dienende rol op de achtergrond zodat alle deelnemers van de Eldad familie zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun gaven en talenten te laten zien. Vanuit die visie vind je dan ook geen prominente organisatiestructuur met verantwoordelijkheden, personen en titels op deze site. Vanzelfsprekend is het leiderschap wel aanspreekbaar en je kunt in de bijeenkomsten vragen bij wie je moet zijn of via mail een vraag stellen op de pagina contactinformatie.

 

Onze Omgeving

 

 

Onze regio

De Eldad community voelt zich verwant met alle christenen. Wij geloven meer in verbondenheid dan in afstand; meer in delen dan in behouden.

Binnen- en buitenland

De Eldad community kent veel vrienden in binnen- en buitenland. Een aantal van hen trekt met ons op om te delen wat we in ons geloof beleven en waar nodig elkaar te adviseren en te ondersteunen. Wij willen verantwoording kunnen afleggen buiten onze gemeente over onze keuzes. We hebben een nationale én internationale raad van aanbeveling.

Onze Omgeving

 

 

Getuigenissen

 

Het huis

Het huis

Oefenmomenten Een zondag in de herfst van 2022. Of ik wilde overwegen om mee te doen met de oefenmomenten ‘Nieuwe Jeruzalem’. Ik wil even de kat uit de boom kijken. Bovendien, past dat nu wel in mijn drukke agenda? Terwijl ik de excuses op een rijtje aan het zetten...

Het Nieuwe-Jeruzalem-leven-met-Jezus oefenen

Het Nieuwe-Jeruzalem-leven-met-Jezus oefenen

Vanaf november is er weer de gelegenheid om het Nieuwe-Jeruzalem-leven-met-Jezus te ontdekken. We noemen het “oefenen” omdat het om het activeren van onze geest gaat: We laten ons door Jezus meenemen naar de ontmoetingsplek die Hij voor ons heeft mogelijk gemaakt....

Liefdeszin

Liefdeszin

"Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was." Deze zin was deze maand in het nieuws, omdat het gekozen was tot mooiste liefdeszin in de Nederlandse literatuur. Hij komt uit "Een schitterend gebrek" geschreven door...

Slapeloze nachten

Slapeloze nachten

De oom van Peter Parker vertrouwde hem al toe: hoe groter je invloed, hoe groter je verantwoordelijkheid. En met dat gewicht op zijn schouders suist Spiderman door de nacht. Bij mij is het vooral mijn hoofd dat ’s nachts nogal eens wil suizen, en mijn lieve vrouw...

Groei

Groei

Een nieuw jaar roept bij sommigen altijd weer de vraag op welke goede voornemens ze voor de komende tijd gaan oppakken. We weten allemaal dat dit vaak tegenvalt en we eigenlijk gewoon het nieuwe jaar in gaan zoals we het oude verlaten. Er verandert weinig of niets....

Eldad kind

Eldad kind

Eldad kind Mijn wereldje is nog klein en ik zit op schoot. Mijn wereldje is groot genoeg en vanaf die schoot zie ik een heleboel: grote mensen en kleine die van alles doen en zeggen. Maar ík hoef nog niks, want ik ben nog klein. Ik zit op schoot en dat vind ik fijn....