Gemeente ontmoeting  Vanwege de landelijke ontwikkelingen rondom het verminderen van covid-19 maatregelen is op 24 en 30 juni j.l. een gemeente ontmoeting van Eldad Community georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het volgende aan de aanwezigen uitgelegd....