Foto’s en persoonlijke informatie

Als Eldad Community vinden we het belangrijk om zorgvuldig met je privacy om te gaan. We willen een veilige omgeving zijn, waarin je gerespecteerd wordt. Daarom hebben we dit beleid over het gebruik van media en persoonlijke gegevens.

Dit beleid is van toepassing op het gebruik van foto’s, video’s en persoonlijke informatie in alle kanalen van de Eldad community, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, social media, externe media en de website.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten en activiteiten van de Eldad community zijn openbare aangelegenheden. We kunnen foto’s maken die in (externe) communicatie worden gebruikt. We zijn terughoudend met close-up-beelden waarin het gezicht van één bezoeker centraal staat.

Van personen die in een dienst een publieke rol hebben (spreker, muzikanten) kunnen wel close-up-beelden worden genomen, die later ook kunnen worden gebruikt. Als je dit niet wilt kun je dit via info@eldad.nl aangeven, waarna de geplaatste foto verwijderd zal worden en niet verder gebruikt zal worden.

Het maken van videobeelden, wordt van tevoren aangekondigd. Er is dan ook een ruime mogelijkheid om uit het zicht te zitten.

Bezoekers van de bijeenkomsten worden verzocht geen foto’s of video’s te maken tijdens de activiteiten. Bij speciale gelegenheden (doop, huwelijk, opdragen van kind enzovoort) is dit wel toegestaan, mits de persoon of personen die voor deze speciale gelegenheid centraal staan, toestemming hebben geven.

Website en nieuwsbrief

Op webpagina’s: contactpersonen worden met voor- en achternaam benoemd, tenzij de persoon zelf aangeeft dit niet te willen.

Personen die een bestuurlijke rol vervullen of een betaalde rol in de Eldad community hebben worden met voor- en achternaam benoemd.

De Eldad community kan niet voorkomen dat uitzonderingen ontstaan wanneer mensen zelf persoonlijke informatie aanleveren voor de website en deze onverhoopt online wordt geplaatst.

Social media

Op onze social media kanalen delen we geen persoonlijke informatie en benoemen we personen in principe alleen met de voornaam (mensen in een functie uitgezonderd).

We gebruiken foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten om de communicatieboodschappen van de Eldad Community  te ondersteunen of om bijzondere activiteiten te belichten.

Vragen? E-mail naar info@eldad.nl