Redactiestatuut voor de websites Eldad Community

Dit redactiestatuut is bedoeld om de belanghebbenden van de Eldad sites inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de website en de daarmee samenhangende afspraken.

 1. Doel en karakter websites Eldad
  1. Het webteam van de websites Eldad community onderhoudt de websites die bereikbaar zijn onder www.eldad.nl; www.eldadproductions.nl en www.bethelsozo.nl
  2. Het doel van deze websites is:
   1. deelnemers en andere bezoekers informeren over activiteiten die met de Eldad community te maken hebben;
   2. niet-deelnemers informeren hoe de Eldad Community invulling geeft aan haar identiteit en iets laten proeven van de sfeer van de Community;
   3. Bezoekers van de site inzicht geven in hoe de Eldad Community haar missie en visie vorm geeft.
  3. De website bevat algemene informatie over aangelegenheden en activiteiten  van Eldad en eventuele partners waar we mee verbonden zijn;
  4. De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform
 2. Verantwoordelijkheden
  1. Het bestuur binnen de Eldad Community is algemeen eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website. De redactie heeft het mandaat van het bestuur om het verzorgen van de inhoud van de website uit te voeren. Het beheer van de website wordt ook door een technisch team onder aansturing van een lid van het bestuur uitgevoerd.
  2. De site is eigendom van het bestuur; dientengevolge berust de financiële en juridische verantwoordelijkheid bij het bestuur van de Eldad Community.
 3. Redactie
  1. De redactiecommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, inclusief een eindredacteur. De eindredacteur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de teksten op de website.
  2. Het bestuur benoemt de leden van de redactiecommissie, de redactiecommissie kan nieuwe leden voordragen aan het bestuur.
  3. De redactiecommissie draagt de zorg voor:
   1. het plaatsen van informatie die in overeenstemming is met de doelstellingen van de website;
   2. het verzorgen van informatie van algemene en overkoepelende aard, d.w.z. de informatie over de organisatie van Eldad Community.
   3. de juiste plaatsing van informatie op de website;
   4. het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie;
   5. het bewaken van de gebruikersvriendelijkheid;
   6. het borgen van de privacy van groepen en individuen door de hantering van het privacyreglement;
  4. De redactie regelt zelf haar werkwijze;
 4. Aanleveren van informatie
  1. Elke deelnemer of verbonden relatie kan bij de redactie via het e-mailadres informatie voor de website aanleveren. De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.
  2. De aanbieder van de informatie is gebonden aan de opmaak en stijl voor deze website. De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacyreglement.
  3. De website mag niet gebruikt worden voor doeleinden die niet stroken met de doelstellingen van de website. Tevens is het gebruiken van de site voor commerciële of politieke doeleinden niet toegestaan, evenals banners en logo’s van commerciële of politieke instanties.
  4. De redactie heeft het recht om, na overleg met betrokkene(n), informatie te weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website.  De redactie kan (ook in overleg) de aangeleverde informatie aanpassen of inkorten.
  5. De redactie overlegt bij twijfel met het bestuur.
  6. De kopijrechten op alle te plaatsen of geplaatste informatie vallen onder de bescherming van de Auteurswet en het privacyreglement.
  7. De redactiecommissie verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende persoon met uitzondering van foto’s (zie privacy reglement en mediaprotocol).
 5. Technisch beheer
  1. Voor het beheer van de website benoemt het bestuur een technisch team.
  2. De technisch beheerder kan lid zijn van de redactie.
  3. De technisch beheerder draagt zorg voor de technische inrichting en het technische onderhoud van de site.
  4. De beheerder plaatst alleen informatie die is goedgekeurd door de redactie.
  5. Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van de redactie in gebruik genomen.
 6. Overige bepalingen
  1. Over wijzigingen van dit redactiestatuut beslist het bestuur. De redactie kan hiertoe voorstellen doen.
 1.  
 1.