Beleidsvisie Eldad community 2023 en 2024 eerste half jaar

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van de Eldad community. In 2023 is besloten het inhoudelijke beleid gelijk te laten lopen met het schooljaar. Daarom is het beleid van 2023 doorgetrokken naar het eerste half jaar van 2024. Na de zomer van 2024 zal het hernieuwde plan gepubliceerd worden.

Gemeentevergadering: visie en structuur 2023

Tijdens de gemeentevergadering van zondag 19 februari j.l. is de visie en structuur voor Eldad Community voor de rest van 2023 uitgelegd. Het nieuwe maandschema gaat in vanaf de eerste zondag van maart (zondag 5 maart).
De bijbehorende presentatie is hier in te zien.

Visie samengevat

Eldad staat voor verbondenheid: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Vanuit de visie en missie zoals die op <onze website> te vinden zijn, willen we in ons samenzijn de kernwaarden van Eldad uitdragen. Deze kernwaarden zijn: community, aanbidding, identiteit en impact. In elke vorm van samenzijn, staan deze uitgangspunten centraal. Zie ook de bijgevoegde presentatie voor een verdere uitwerking van de visie en kernwaarden.

Structuur van samenkomen

Om de kernwaarden zoals hier beschreven plek te kunnen geven, stellen Suvat en bestuur voor de rest van 2023 een verandering van ritme en focus van de zondagen voor. Op de 1e en 3e zondagen is er een Eldad-brede samenkomst, waarin alle bedieningsteams meehelpen om als community een viering te hebben waarin alle facetten van het samenkomen zichtbaar zijn. Op de 2e en 4e zondagen zijn er andere laagdrempelige gelegenheden voor ontmoeting. Het maandschema is als volgt:

  • 1e zondag – aanbidding en Tafel met de Heer (Eldad-brede samenkomst)
  • 2e zondag – encounter/soaking uurtje (laagdrempelig samenzijn)
  • 3e zondag – viering / Eredienst (Eldad-brede samenkomst)
  • 4e zondag – community ochtend (laagdrempelig samenzijn)
  • 5e zondag – flexibel, bv. gastspreker

In de bijgaande presentatie staat per zondagochtend een verdere uitwerking van de focus.

Andere Eldad activiteiten

Naast de zondagse samenkomsten zijn er de communitygroepen op de dinsdagen en donderdagen, de voorbedegroep (online) en de tienergroep (maandelijkse vrijdagavonden). Dit jaar start een diaconiegroep, die vanuit het Suvat de opdracht meekrijgt om na te denken over en vorm te geven aan het ons uitstrekken naar hulpbehoevenden om ons heen.

Tot slot is een kleine projectgroep bezig met de organisatie van het conferentieweekend van 6 tot 8 oktober (Finding Home, met o.a. Paul Young en Baxter Kruger).

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Ministry team

Het ministry team van de Eldad community biedt voorbede en gesprek voor persoonlijk herstel in ieder opzicht.

Speelstad

Speelstad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor baby’s en peuters.

Speldad

Speldad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor kinderen.

Suvat team

Suvat is de wiskundige term voor verandering en versnelling. Het Suvat team is de naam van het leidersteam bestaande uit de geestelijke leiders van de teams van de Eldad community.