Dr. Bruce Wauchope – The Undiluted Gospel

Het onverdunde Evangelie

Dit is een min of meer woordelijke vertaling van de video. Doordat dit een soort les is die Bruce aan een groep mensen geeft, waarbij hij een whiteboard als ondersteuning gebruikt, zijn sommige zinnen wellicht niet helemaal af, de non-verbale interactie en de zaken die hij aanwijst op het whiteboard mis je in deze vertaling.

Bruce begint met gebed. Dank U Vader dat U Uw Zoon naar een plaats heeft gebracht waar we hem kunnen vinden. Dank U Heilige Geest dat U onze ogen opent zodat we Hem kunnen vinden. Ik vraag dat we vandaag onze hoofden, gedachten, wereldvisies, structuren en overtuigingen toestemming geven om deze in lijn met onze harten te brengen, zodat we de Zoon van de Vader en de kennis van de Zoon van de Vader in ons laten komen. We zijn omhelzingen kennen en het door Hem kijken in de ogen van Zijn Vader, die ook onze Vader is. Zodat we op de bodem van onze ziel kunnen horen: Jij bent altijd mijn geliefde dochter en jij bent mijn geliefde zoon en ik hou van U. Dat we dat in ons kunnen laten zakken, want er zijn plaatsen waar we dit niet voelen. En Heilige Geest U zegt: Jezus zei dat Hij doet wat van Hem is en dat U doet wat van U is. En Hij kent dit prachtige materiaal en laat het vandaag naar de bodem van onze kleine buiken zakken.

Het eerste is dat ik jullie wat goed nieuws te vertellen heb. Nee, ik kom niet uit het zuiden, dat is het eerste goede nieuws ?. Wel zuid Australië, maar hij wilde verhuizen naar Mississippi, maar het immigratieproces vereiste een lobotomie (chirurgische ingreep in de hersenen), dus hij zei daar nee tegen (?). Kruger ging gisteren naar de kapper en de kapster zei: o is dit je zoon? We geven elkaar wat ongein ?.

Het goede nieuws, wat niet nieuw is, is: Jezus Christus is in jou. Hij is in jouw pijn, jouw puinhoop, in jouw trauma, in de plaatsen waar je niet van houdt, in de plaatsen waar je muren om heen gezet hebt, in jouw pijn, in jouw verdriet. Hij houdt je daar vast en jij wil Hem daar niet, maar je wordt daar wakker voor Hem. Dat is groot nieuws. We hebben een evangelie dat we naar mensen kunnen brengen die hersendood zijn, naar armen. Dit is niet het evangelie van de rijken, machtigen, strebers en de mensen die alles op orde hebben. Het is het evangelie voor de gebrokene, voor de mensen met een gebroken hart, voor mensen die niets hebben. God kwam niet om de systemen van de wereld te veroordelen en duidelijk te maken dat de mensen bovenaan de piramide het juist hebben. Hij kwam voor mensen, we hebben een andere valuta, onze valuta is niet geld, eurobiljetten en een sluitstuk. Onze valuta is mensen, relaties,  gemeenschap en familie.

Het eerste is dat we in een fantastisch liefdesverhaal zitten. In de Bijbel staan tal van verzen dat dit startte voor de schepping. Voor je hersenen doet het er toe waar je begint. Als je hersenen niet vanuit de start beginnen te denken, kom je snel tot een verkeerde conclusie. Dus je moet al je denken en probleem oplossend vermogen wat God je gegeven heeft vanuit de juiste plaats starten. Voorbeeld: Als ik patiënten zie, en ik begin het verslag te typen, maar mijn vingers staan net verkeerd op het toetsenbord, kan ik een hele alinea hebben ingetikt, maar het is onzin geworden. Dus als wij ons denken in de Bijbel starten vanuit onszelf, vanuit zonde, vanuit je geweten van schuld, begin je op de verkeerde plaats. Dus waar start je dan wel? Je moet een stap terug doen. Als het boek hier begint, moet je zoeken naar verzen die er waren voordat het boek er was. Zijn er verzen in het boek die spreken van voor de schepping?

Ik heb het verhaal al vaker verteld, maar toen ik thuis een muur om de tuin wilde bouwen, wilde ik het goed hebben, ik was veel tijd kwijt om de hoogte goed te krijgen. Waarom was dat? Ik was namelijk bezig om een veilige plaats voor mijn kinderen aan het maken. We kunnen dus naar Gods ingrijpen in de geschiedenis kijken en het verkeerd begrijpen. Je moet kijken voor de geschiedenis. Er zijn veel verzen die over het liefdesverhaal schrijven voordat de geschiedenis begint. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar: Efeziërs 1; 2 Timotheüs 1: 9 e.v. en, met dank aan Kruger: Titus. Ik zeg met dank aan Kruger, omdat hij mij er op wees dat ik die niet onthouden had, eerlijk gezegd: ik het niet eerder gelezen had. Laten we dus starten in Tardis: Efeziërs 1 [3] Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. [4] In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde [5] heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden,  [6] tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Je bevindt je dus in een liefdesverhaal dat zegt dat je eeuwig leven hebt en dat dit het geval was voordat alles startte. Dat is best gaaf of niet? Dan Timotheüs: Dit is erg sterk, zo sterk dat je het bijna niet kan pakken, te groot. Dus probeer het te pakken. De meeste mensen kennen het vers dat God ons geen geest van angst heeft gegeven, maar van kracht, liefde en wijsheid, ja toch? Jullie kennen dit vers van Timotheüs, maar weet je de verzen die er op volgen? We stoppen daar vaak, omdat we met angst omgaan, en dat vers gaat over angst en we kunnen dit in onze gedachten nemen en hopen dan wat tegen angst te kunnen doen, maar dat lukt niet echt, maar lees dan verder in vers 9, wat gaat over jou en mij. Die ons gered heeft, verleden tijd. [9] Hij heeft ons gered en ons geroepen (niet vanuit de kosmos, maar vanuit de roep van de Vader, Zoon en Heilige Geest) tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade (plan, verlangen, liefdevolle geduld) besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, [10] maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

Dit is zo krachtig, dat kunnen we niet vatten, laat het inzakken, het is geweldig: voor tijd begon. Dit is bekend geworden door de redder Jezus Christus, die dood vernietigd heeft, leven laat oplichten door het evangelie. Dit is zo krachtig dat je het bijna niet kunt binnen laten. Daar gaan we het over hebben, waarom kun je het bijna niet binnen laten? Er is dus een liefdesverhaal, en ergens in je ziel hebben we een zwart gat met pijn, dat we voelen. Dat geldt voor iedereen. Het is dus interessant als we beginnen voor de schepping en het liefdesverhaal binnen komen, dat liefdesverhaal moet dan iets met je doen. We willen niet dat je het liefdesverhaal in je hersenen kent en toch de pijn in je hart voelt, dat is verspilde tijd. Je kunt gewoon naar de kerk gaan om dat vast te houden, toch (?)?

Als je je verbindt aan de kerk moet je geld gaan geven, dan geef je geld en voel je je weer schuldig. Dan komt er een preek over wat goed nieuws is en slecht nieuws en dat de pijn verdwijnt door geld te geven en dan kom ik in een vicieuze cirkel. Daar gaat we het nog over hebben, dat is niet het evangelie.

Ik teken een onderbroken cirkel voor God, de enige reden is dat God namelijk geen grenzen kent. Is dat OK? Je kunt niet ergens naar toe gaan en zeggen: God begint hier en stopt daar. Bruce  tekent drie onderbroken cirkels voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is niet zo eenvoudig, de Geest is zeven geesten, maar het is ons gegeven. De openbaring die ons gegeven is als we binnen gaan door Jezus, dan ontmoeten we Jezus. Dit is God die zegt Ik heb een Vader en het is relationeel en als we Jezus kennen, kennen we Zijn Vader. Ze groeien samen in ons en dan ontdekken we dat dit in de Geest is en dat ze één zijn. Ze zijn één, maar ook verschillend.

Ik ga je een vraag stellen. Dit liefdesverhaal van voor de geschiedenis is bezig met Hen en Zij zijn liefde en Zij willen dat jij bestaat. En ik wil dat jij uiteindelijk opgenomen wordt in Hun leven, want Zij maken je personen die eindig zijn. Eén van hen springt hier in om je Zijn eeuwig leven te geven, wat Zijn relatie met de Anderen is. Daar word je deel van. Dat  komt vreemd over, er zijn zoveel lagen, het is krankzinnig. We hebben het daar over. Het eerste: waar is de schepping? Vrouwen begrijpen dit makkelijker, mannen hebben er meer moeite mee. Ik teken een ononderbroken cirkel in het midden van de drie andere cirkels. Schepping is in God als een baarmoeder, als een fles met zielen en het zit er in. Deze baarmoeder heeft triljoenen met sterrenstelsel met miljarden sterren en misschien wel oneindig veel vormen van leven die in dit universum voorkomen. En wij zitten in een kleine Melkweg, een klein stofje en God weet wat er nog meer is. Maar dat verandert het goede nieuws voor hen of voor ons niet. Schepping is als de baarmoeder van God. Wie bewaakt, beschermt dit?

Maar misschien is het niet waar, misschien is het zo, ben ik (de kleine cirkel) naast God.

en niet in God:

Kijk naar wat er in je ziel gebeurt als ik begin te praten over jouw zijn buiten God (linker plaatje). Kan je dat voelen? Dat je gescheiden bent? Kan je de verandering in je ziel voelen? Voel je de verandering als we zeggen: Nee, je bent in God, zoals een baarmoeder en Christus houdt je in Hem. Voel je het verschil? Het is belangrijk dat je dit verschil kunt volgen omdat als we naar het donkere gat van onze ziel gaan, het linker beeld je zal laten ophouden met het donkere gat te verwerken. Dat maakt echt een verschil. Dus waar is de schepping en wie houdt dit bij elkaar?

Colossenzen 1 [15] Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: [16] in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. [17] Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

We beginnen opnieuw en ik wil dat je zegt: ik besta en word bijeengehouden door Christus. Voel dit in je ziel, je bent niet gescheiden van God, je wordt bijeen gehouden. Dit geldt voor jou, maar ook voor Hitler, Pol Pot, Stalin, je grootste vijand, je schoonmoeder, iedereen. De persoon die je haat. Elke persoon wordt geschapen en bijeen gehouden en is onderdeel van het liefdesverhaal. Ze hoeven niet jouw visie te hebben en zijn misschien niet zo aardig als je bent, zoals jij er naar kijkt, maar ze zijn net zoveel in het liefdesverhaal opgenomen als jij. Dat is interessant of niet? Want er zijn mensen die de fundamentele leugen van scheiding onderwijzen. Dit komt van de Griekse filosofie, wat duisternis en dood is. Het is van Plato en de leugen van de tuin van Eden. Dit zit diep in ons en het is een leugen, het staat linea recta tegenover Colossenzen 1, linea recta tegenover dat Christus alles bijeen houdt.

Ik weet niet hoe vervreemd je kunt worden in je gedachten, want je hebt een vrije wil, de capaciteit om te denken, maar je bent niet gescheiden. Je wordt vastgehouden door Christus, zelfs in je rotzooi. Begrijp je dat? Dus mijn gedachten kan weg gaan en dingen doen, want we hebben vrijheid. Want het universum van God wordt niet bestuurd zoals marionetten, maar het is open, vrij. Alles wordt bijeen gehouden en vrijheid gegeven, wat ons de mogelijkheid geeft om het een zooitje te laten worden. Ik heb nooit rotzooi, mijn leven is perfect, ik heb geen trauma’s of puinhopen in mijn leven. Ik ben helemaal heel…. (sarcastisch verteld) Vat je het? Wij zijn vrij om weg te lopen van onze pijn en rotzooi, Christus houdt ons bijeen, terwijl er geen beheersing over je is. Er komt liefde naar je toe, er is relatie, maar er is geen controle over je. Dat geeft vrijheid in de rotzooi.

Laten we naar dit universum gaan en er nog een keer naar kijken. Kruger had het over Johannes 1.      [1] In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.

We zijn gemaakt in Christus, zoals een baarmoeder, niet gescheiden. [4] In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Wat is het leven in Christus. Johannes 17:3 zegt [3] Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Het eeuwig leven is dus het kennen, het zit in de relatie. Dus in het woord zit die relatie met de Vader. Deze relatie zit vast in de schepping. En deze relatie is het licht voor de mensen. En het licht schijnt in het duister en het duister, ziet, begrijpt het niet, krijgt het in zijn macht.

Christus is het licht wat schijnt in alle dingen:

Ik wil dat je hier aandacht aan geeft, want we krijgen dit niet scherp. De meeste van jullie hebben het gezien, maar als ik dit omhoog hou, dan zie je een schaduw:

Is er nu hetzelfde licht in de schaduw als op de rest van het whiteboard? Nee, en dat is zoals wij denken over licht en donker op aarde. Dat is niet wat Johannes 1 zegt. Dat moet je doorkrijgen: Christus schijnt op jou, door jou, naar de andere kant. Hij houdt je vast, niets stopt zijn licht. Het licht schijnt in het duister. Voor ons is duisternis waar geen licht is. Christus houdt het universum samen, niets is verborgen voor Hem. In Judas staat dat er geen schaduw van omkeer is. Je kunt je er niet voor verbergen. Oh, ik kan niets verbergen, betekent dat de kleine dingen die ik weg stop en onderdruk toch door Christus worden belicht door Hem en daar door heen het vast houdt? Betekent dat mijn verdriet, boosheid en dingen waar ik niet mee om kan gaan Christus al vast houdt? Betekent dit dat mijn niet beleden zonden waar Hij duidelijk nog niet van af weet, al bijeen houdt? Het licht schijnt in het duister, maar het duister ziet en begrijpt het niet.

Het duister, zoals Kruger zei, is niet neutraal. Het probeert tegen het licht in te gaan, maar omdat het blind is, is het zinloos. Natuurlijk is er schade, maar het kan niet echt doen wat het wil doen, want het begrijpt niet. Het wordt vastgehouden door het licht. Dat is Colossenzen 1, in Hem bestaat alles. Overheden, machten, alle engelen… o Satan wordt vastgehouden door Christus. Mmm. Waar is dat het dualisme, waar is scheiding, waar is het uit elkaar trekken? Dat is er niet. Satan wordt vastgehouden door Christus en zijn leugens die schade hebben gebracht aan het meeste van de westerse wereld. Want één van zijn fundamentele leugens in het duister is scheiding, van waaruit het mogelijk werd om religie te bouwen. Want Satan is de vader van alle religie en God is de Vader van alle relaties. Satan is de vader van alle religie en God, de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest is de Vader van alle relaties. Dat is een groot verschil.

Dus het licht schijnt in het duister. Christus schijnt op alle dingen. Het duister ziet, begrijpt en overwint het licht niet, kan het niet pakken. Dus laten we wat duisternis er in stoppen:

maar het licht schijnt er dwars doorheen. Dus wat is duisternis? Duisternis is waar ik niet kan zien dat het licht op mij schijnt, door mij schijnt naar de andere kant. Maar ik ben daarin vergeetachtig en als je naar Johannes 1 kijkt, ben ik verward, want ik zie, begrijp en kan het niet bevatten dat ik het licht probeer te blussen. Begrijp je het? Het is ironisch dat ik vastgehouden wordt door het licht, diepe ironie. Dit is de gelijkenis van de zaaier. Christus gaat uit zaaien, en Satan komt en neemt het weg. Satan leeft van het Woord van God. Kijk naar de gelijkenis, hij eet het zaad en blijft levend door het woord. Er is geen dualisme, er is geen God aan de ene kant en Satan aan de andere kant. Dat is de leugen van Satan, want het verhoogt hem naar een positie van een god zijn. We hebben te maken met een engel die verward, zelfgericht en donker werd, wat hij met ons gedeeld heeft. Hij heeft zijn duisternis met ons gedeeld waar hij het niet kan zien. Dat heeft hij gedeeld met Adam en Eva en daar zei hij dat God niet echt goed is. Je moet de fundamentele zonde in de tuin van Eden begrijpen, want mensen gaan door op zonde en zeggen dat het probleem was dat Adam en Eva was gezegd niet van de boom van goed en kwaad te eten en dat ze door daar van te eten dat de zonde was. Nee, dat was niet de zonde. Weet je wat de zonde was? De zonde was dat ze geloofden dat God slecht was. Dat is de zonde, dat is de duisternis die ze deelden in het licht van satan. Toen ze van de vrucht aten, sloot ze dat op in het geweten. Het geweten sluit op, de zonde was dat ze niet begrepen dat God goed is. Satan komt langs en deelt zijn duisternis met hen. Dat gaat misschien wat te snel voor sommigen van jullie.

Dus het licht schijnt in de duisternis en de duisternis begrijpt het niet. We hebben het liefdesverhaal, we hebben eeuwig leven als belofte gekregen. Dat dood van ons afgehaald wordt. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nu door iemand die eeuwig is, die zichzelf heeft gedeeld met je. Dus probeer je hoofd er bij te houden: deze “Woord” karakter, deze Jezus Christus. Ik was met de Heilige Geest aan het spreken en ze zei: je bent helemaal bezig met het karakter Jezus of niet soms? Ze was een grapje met me aan het maken omdat ik had gesproken  met een religieuze man die mij allerlei geestelijke ervaringen aan het delen was en ik maar steeds aan het vragen was: waar is Jezus in deze verhalen? Het was een bekende predikant en hij probeerde punten te scoren door te zeggen dat engelen bij zijn bed stonden. Maar waar is Jezus daarin, daar bleef ik op hameren: waar is Jezus in al deze verhalen? De predikant stopte en zei: je bent echt gefocust op deze Jezus of niet? De Heilige Geest speelde dat als grapje naar me terug.

Wat moet er gebeuren als ze het universum gemaakt hebben en Christus het bijeen houd. Denk hieraan als je hoofd het kan vatten, het schudt je hersenen op. Terwijl Hij het hele universum met al zijn vrijheid en al zijn duisternis bijeen houdt, springt Hij midden in dat universum en wordt een embryo. Terwijl Hij het hele universum bijeen houdt.  Als je niet in magie gelooft of gekkigheid of psychoses, lees dan de Bijbel. Zie je dat de vleeswording, incarnatie, belachelijk is. Het is absoluut belachelijk dat God de hele boel bijeen kan houden en daar dan in kan komen als een embryo. Het tweede is dat Hij niet alleen kwam in wat Hij gemaakt had (Baxter was hier op aan het hameren), Hij sprong ook in wat wij gemaakt hebben. Er zijn twee kanten aan zijn vleeswording: Hij kwam in wat Hij gemaakt had en Hij kwam in wat Satan en wij gemaakt hadden. Hij ging naar de bodem van dat en er is dus geen enkel deel van je dat weg kan gaan, want Hij is bezig met het afronden van een liefdesverhaal. En terwijl je midden in Zijn baarmoeder bent, voel je je in een horror verhaal. Dus je hoofd is aan het twijfelen, je geweten is je aan het veroordelen, je hebt angsten, je hebt schuld en je probeert een mooi gezicht naar de mensen op te houden en dat gaat maar door. Je cultuur zegt dat je van alles moet doen zodat je in feite in een horror verhaal beland bent. Er is een eeuwig liefdesverhaal met je aan de gang. Je behoort aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij heeft Zijn Zoon in je geplaatst: God zegt: jullie zijn Mijn zonen en dochters, Ik hou van jullie. En om dat te doen sprong Hij niet alleen in Zijn schepping. Dat hield in dat Hij in het vlees kwam als een embryo. Hij sprong ook in onze rotzooi, onze donkerte, op de bodem van ons. Is dat geen wonder? Als je de vleeswording begrijpt, dit is het meest gekke wat er is.

Mensen praten over vleeswording of missiegerichte kerk en kauwen op dit woord en ze missen de diepgang. Het is een belachelijk woord, een belachelijke realiteit, dat de Vaders geliefde Zoon, Johannes zegt dat hij vlees werd, Hij werd echt mens. Hij kwam in onze duisternis. Alles wat Kruger zei dat Hij doorging zodat wij het verbond met God zouden verbreken door Zijn Zoon te vermoorden. Dat is het verbond met God. Het nieuwe verbond is geboren vanuit God die komt om dingen te herstellen vanuit Zijn onderwerping. Wij slaan het er uit, vermoorden Hem en God antwoordt met: ja, nu hebben we een verbond. Nu hebben we een bloedverbond. Wij hebben een verbond met God in Jezus door Hem te vermoorden. Onze bijdrage voor God was onze handen leeg te maken met wat voor werk dan ook, dat was opgenomen in het liefdesverhaal. Niet door jouw daden. Dus Hij is naar ons gekomen, zelfs in het donkere deel van ons universum, onze duisternis, tot op de bodem. Hoe goed is dat? Dat is misschien wel het goede nieuws.

We moeten zeggen dat Hij dat gedaan heeft, maar ik heb geleerd (we moeten afleren wat we geleerd hebben). Ik moet leren van het opgenomen zijn in de baarmoeder, zodat het donkere in mijn ziel er voordeel aan kan hebben, want onder mijn donkere gat zitten de eeuwigdurende armen van God (Deuteronomium). Of zoals Kruger zei: Het kleine Lam van God (want in Openbaringen staat wie is waardig de zegels te openen, de Leeuw van de stam van Juda, die heeft overwonnen en ik draaide me om en daar was een klein lam, Jezus. Johannes zegt: zie het lam Gods die de zonde van de wereld wegneemt. Eerst hadden we het verkeerd want we zeiden het is het Lam van God die de zonde van de Christenen wegneemt, die op een juiste manier hun zonden belijden. Het is dus het Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt. Als je die wereld kan pakken, gaan we verder: het Lam van God die de zonden van de wereld weg tilt. Nog een stap verder, als we geloven dat de zonde van Adam in de tuin van Eden was dat hij geloofde dat God zwart was, want dat was zonde dat hij de leugen tot zich had genomen dat God zwart was en de relatie gebroken had. Het Lam van God die jouw zonde, jouw falen weg tilt, zodat je het gezicht van de Vader kunt zien van binnen uit. Dus in de bodem van je is een klein lam. Stop en vraag jezelf: Jezus Christus bent U in mij en luister dan. Vraag Hem dan ook: Bent U in mij, onder mij, wilt u mijn duisternis en zonde waardoor ik niet het gezicht van de Vader kan zien, weg tillen?

Zie je dat genezing niet het weghalen van trauma of de vergeving van zonde is, maar het geven van eeuwig leven? Dat was beloofd in het liefdesverhaal. Eeuwig leven is een relatie met de Vader. Het is beloofd voor de schepping dat we eeuwig leven hebben. Niet alleen eeuwigdurend, maar deze relatie en de dood weggehaald. De donkere plek is nu onder je geplaatst, het eeuwig leven is Christus in je. Dat is geen statische Jezus met een afstandsbediening op de bodem van je ziel, maar een levende dynamische relatie met Hem die de Vader kent, want de Vader is met Hem. Want Ze zijn niet uit elkaar. Dus toen Jezus de duisternis, de rotzooi in sprong, wie sprong er ook mee? Vader, Zoon en Heilige Geest, ze zijn niet afgescheiden van elkaar. Dus als Jezus in je is, wie is er dan ook in je? Dus vraag jezelf, vraag aan Jezus: Houdt de Vader van je, Jezus? Ja dat doet Hij? Jezus, hou je van je Vader? De volgende vraag: Jezus bent U in mij? Dat is vrij logisch, want je hoort Hem in je. Dan komt de volgende spannende vraag: Ben ik in U? En dan begint het Lam van God met het wegnemen van de duisternis en zonde van de wereld van binnen uit. Zie je hoe wonderlijk dat werkt?

Dat is niet wat je verteld is, waarschijnlijk is je verteld dat je afgescheiden bent van God. Is dat iedereen verteld? Dan moet je (ik dacht dat het alleen Australisch was, realiseerde me niet dat dit ook hier verteld werd) klimmen, erkennen, belijden, bekeren, herroepen en dopen in water en geest. Dit is best ernstig want deze scheiding is een serieuze zaak. Dus de zonden moet op een correcte manier beleden worden en zo gaat dat maar door en door. Tijdens een kamp werd ik gevraagd of mensen die zelfmoord hebben gepleegd wel naar de hemel zouden gaan. Alle kinderen waren daar over aan het discussiëren en ze vroegen mijn mening. En ik vroeg: waarom stellen jullie deze vraag? En ze zeiden: je hebt dan nog niet genoeg tijd gehad om je zonden te belijden. Dus ik vroeg of het belijden van zonden je zonden doen vergeven? Ze dachten dat het zo werkte. Dus ik heb een vraag voor jullie allemaal: Is hier iemand die echt onthouden heeft, of nog alle zonden weet die je gedaan hebt? Ga er maar goed voor zitten, want het is onzin, dat moeten we duidelijk maken. Het is onzin, een leugen.

Als je ouder wordt, zie je dat veel van wat je als zonde beschouwde eigenlijk vruchten zijn, vruchten van het donkere gat in je ziel. Vruchten van diepe pijn. Dus de zonde is dat je niet weet dat God goed is en dit is alleen maar de vrucht. Paulus noemt het deel van ons dat God niet kent: het vlees. Het vlees is het deel van me dat niet weet dat ik geliefd ben. Hou het simpel: al het vlees is het deel van je dat niet de liefde van God kent. En vandaaruit komen alle manieren van rotzooi, de vruchten van het vlees. Als de Geest dan komt en je genezen wordt, komen de vruchten van de Geest naar voren. Dat zijn geen dingen die zomaar komen, het zijn vruchten. Je hebt dus vruchten van het vlees omdat je in pijn bent en je leeft om dingen na te jagen als geld, voedsel, seks, drugs, allemaal vanuit het vlees. Waar is dan de zonde? Die zit hier beneden waar ik niet weet dat ik geliefd ben. En dat is wat we niet belijden, dus begrijpen we wel echt wat zonde is? Nee. Zijn we goed in staat om onze zonden te belijden? Nee.

Verderop in Johannes 16 zegt Jezus dat als de Heilige Geest komt Hij je vertelt dat je drie grote dingen fout hebt: je hebt het mis over zonde, je hebt het mis over rechtvaardigheid en je hebt het mis over oordeel. Ik heb geleerd dat als de Geest komt Hij de wereld overtuigt van zonde, maar ze missen het volgende deel van rechtvaardigheid en oordeel. De Geest vertelt je dat je donker bent. Je hebt het mis met zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Zonde is dat je niet in mij gelooft, je gelooft niet in relatie. Je hebt het mis over rechtvaardigheid, want Ik ga naar de Vader en jullie komen met me mee in de Hemelvaart. En je hebt het mis over oordeel, want ik ben gekomen om het kwaad te oordelen en niet jou. Lees Johannes 16! Wordt bevrijd. Je belijdt je zonden niet om vergeven te worden, je zonden zijn al vergeven want het Lam van God nam dit niet alleen weg voor degenen die de zonden belijdt, maar het Lam van God nam de zonden van de wereld weg. Jezus het Lam van God die de zonden wegnam, terwijl wij vijanden waren, terwijl wij geen idee hadden, terwijl we geen kracht hadden. Lees Romeinen 5, lees Efeziërs 2.

Toen we dood in onze overtredingen en zonde waren, nam Hij ons mee en raapte ons op en verhoogde ons door genade, daardoor zijn we gered. Lees Romeinen 5. Hij vroeg ons geen toestemming. Wat gebeurt er hier? Hij vervult hier een liefdesverhaal. Jij bent zijn geliefde, je bent opgepakt in het duister, je bent verward en verdraaid, maar dat stopt het liefdesverhaal niet. Jezus kwam niet vanwege de duisternis, Jezus kwam niet vanwege de val van Adam. Jezus kwam alleen maar om het liefdesverhaal te vervullen. Iets van het niet geschapene moest de schepping binnen komen voor ons om onsterfelijk te worden en het leven met de Vader te delen. Maar toen wij het duister met Satan gingen opbouwen, moest Hij naar de bodem van dat te gaan en dat werd een bloedige rotzooi. Pak je dat?

Dus daar zijn wij:

Dit komt van de Griekse filosofie. Volgens die filosofie kon God geen deel zijn van materie. Materie was van God gescheiden. Er waren 55  concentrische schillen,  gebieden als een nest in elkaar, zoals de Russische matroesjka poppen. God bewoog het buitenste schil en kwam naar de aarde, de aarde werd door astrologie bestuurd, de hemels werden gedicteerd door wat er op aarde gebeurde en God is geest en goddelijk en in ons was een goddelijke vlam geplaatst. Dus het onsterfelijke ziel- concept komt van Griekse filosofie, wat onzin is. We zijn geschapen en we zijn feilbaar en niet oneindig, maar door de vleeswording zijn we opgenomen in het eeuwig leven, niet in ons eigen recht. Het doel was dat we uit ons lichaam moesten zien te ontsnappen en terug te keren naar God door een heilig leven, belijden, bekeren. Dat is neoplatonisme, niet christelijk. Het is de religie van Plato en de westelijke kerk voert de religie van Plato alsof het christelijk is, dat is onderdeel van het horror verhaal.

We zijn geroepen voor een liefdesverhaal. Dit komt vanuit duisternis en dat werkt als volgt: materie kan geen deel zijn van God, dus materie gaat naar de hel en God gaat naar de hemel en dan zeggen we dat de hemel eeuwig gescheiden is van de hel, de hel is eeuwig gescheiden van God. Ooit die doctrine gehoord? Heb je het in de Bijbel gevonden? Openbaringen 14 vertelt je het tegenovergestelde, de poel van vuur is in de aanwezigheid van het Lam en in de aanwezigheid van de heilige engelen. Er is geen dualisme. Er is geen God aan de ene kant en Satan aan de andere kant, God aan de ene kant, hel aan de andere kant. Alles wordt bijeen gehouden door Christus. De hel wordt bijeen gehouden door Christus. De poel van vuur wordt bijeen gehouden door Christus, in deze poel ontmoeten ze de liefde van God wat ze niet willen. God verandert niet, Hij heeft geen twee gezichten. Hij heeft geen gezicht voor jou en een ander gezicht voor iemand anders. God verandert niet, Hij is liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn liefde. De poel van vuur is de liefde van God en het is in de aanwezigheid van het Lam, in de aanwezigheid van de heilige engelen. Lees Openbaringen 14. Het is niet afgescheiden van God.

Maar die doctrine van scheiding komt van de Griekse filosofie en dat is vastgezet in jou. En je denkt dat het christelijk is, dat je het moet beschermen, maar het is onzin. Zo moet je het noemen. Het volgende is dat je terug moet naar God, dus we erkennen, belijden, bekeren, herroepen, maar hoe weet ik dat ik het goed doe? Ik heb een geweten en ons geweten zit mij te beoordelen. Dus ik heb een idee van scheiding, angst, afwijzing en schuld. Dat zorgt voor schaamte. En dan ga je staan en ga je spreken over God en God is heilig en Hij kan niet kijken naar zonde. Dat is een misvatting vanuit Habakuk 1. Dat zegt dat je te goed bent om er naar te kijken en niets te doen, dan gaat het in Habakuk 2 over Christus in ons.

Angst, afwijzing en schuld creëert schaamte en dan begin je een heel proces. Want het moment dat je geweten van start gaat in je, kan je niet meer met jezelf omgaan, dan ga je jezelf verdelen in een goede en slechte zelf. Het ene deel gaat naar de kerk en doet zijn ding en de andere kant doet zijn ding. Je kunt er dan niet tegen, tegen je aanklachten en ga je nog meer muren bouwen tussen je diepe pijn en je bestaan. En je zit klem tussen de muren en dan stap je op de tredmolen van de kerk en doe je je ding. Maar daar zit een probleem. Alles in de relatie met de Drie-eenheid is familie, kinderlijk, een verbond; Ik ben je God en jullie zijn mijn volk, jullie zijn mijn kinderen. Aan de andere kant gaat het om prestatie en dan wordt het nog slechter want bij de Drie-eenheid gaat het over levende stenen die een tempel bouwen. Aan de andere kant worden het de instituties en organisaties nemen de naam van kerk aan. En die staan dan tussen jou en God in de naam van God.

John Locke die het goddelijke recht van de koningen verwijderde, die de wet van rechten mee hielp te schrijven die naar de Amerikaanse grondwet leidde. Hij verwijderde het goddelijke recht van koningen en de religieuze instellingen hebben die plek ingenomen van de koning en hebben de plaats van God ingenomen en hebben voor zichzelf de naam kerk aangenomen. Dat is een leugen, de kerk is gemaakt van levende stenen. Wat je bezoekt is een institutie, dat is niet de kerk. Door zichzelf onterecht de kerk te noemen, met wat voor term dan ook, neemt het voor zichzelf een autoriteit die het niet heeft. Dan krijg je mensen die gekwetst raken in het instituut, die het zien als een dokter. Ze komen en zien het aan en raken grondig verward, want ze worden geestelijk misbruikt door de hiërarchie van het instituut dat op een of andere manier verbonden is met God en ze hebben een enorm probleem om te herstellen, want het is nogal verwarrend. Het instituut is niet de kerk, de kerk is het lichaam van Christus en als je het bondig wil zeggen is de kerk het universum, het lichaam van Hem die alles in alles vult. En uiteindelijk zal het hele universum het lichaam van Christus zijn en het lijden van Christus totdat alles van het universum en alle dingen, en alle levende dingen naar een plaats gebracht worden waar ze wandelen en deelnemen met Christus, klaar voor een nieuwe schepping.

Dat is het lichaam van Christus, dat is enorm. Sorry, dat wordt de Kerk. Hij is het hoofd, die alles in alles vult. Het instituut waar je deel van bent, is een instituut. Laat dat duidelijk zijn, nauwkeurigheid in je taal houdt je gedachten schoon. Het instituut kan een dienaar van het evangelie zijn of een vijand van het evangelie of allebei. Het is vrij, maar wat het instituut vervolgens doet, is aanvallen van mensen oppakken en  tienden gebruiken. Het is misschien een verassing voor je, maar weet je waar het geven van tienden vandaan komt? Tienden kwamen van het moment dat de kinderen van Israël Egypte verlaten hadden en God zei dat Hij geen juk op ze wilde leggen, zoals de goden die je diende in Egypte. Ik ga je niet vragen kinderen te offeren, ik ga zelfs geen geld van je nemen. Ik ga zelfs geen geld van je nemen. Wat gaat het dan met tienden om? God zegt dat alles rondom familie draait, kinderlijkheid en een feest en ik wil dat je drie keer per jaar komt om een feest te vieren in Jeruzalem en het rijke en vette te eten, drie keer per jaar. En dan vraag je je af hoe kunnen we ons dat veroorloven? En dan zegt God: zet 10% opzij van jouw groei in jouw voorraadschuur voordat je drie keer naar Jeruzalem gaat en dan heb je een feest met God. Oh, OK God, U wil drie keer per jaar een feest met me vieren om dit te delen met Uw familie en ik ben in Uw fonds en daarvoor zijn die tienden. Ja, dat is waar de tienden voor zijn.

Maar in het instituut zoeken de goden van de religie, gedreven door het duisternis, bestaansrecht. Dat wordt in Openbaring Babylon genoemd, die dronken is van het bloed van de heiligen. Dronken van het bloed van de heiligen! Dat zijn wij, ze wordt gevoed door ons en zegt: geef me je belasting, geef me je tienden, breng je tienden in slavernij. Wil je netto of bruto zegeningen? Ga je tiende geven over je netto of bruto inkomsten? God is een gokautomaat, ik neem de plaats van God in. God is geen familie, niet kinderlijk en stort Zijn liefde niet uit over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen en blijft gaven geven. Nee God is voorwaardelijk, stort je geld in mij (het instituut) en God zal je zegenen. Druk neer, schud door elkaar, word overlopen, wel honderdvoudig. Dit is bullshit, een leugen. En de belasting die uit de familie wordt gehaald, wat kinderen kan helpen, wat anderen kan helpen, wat je kinderen en je familie kan helpen en de dingen die ze nodig hebben offer je op en je lijdt er onder in de naam van God, want dat is God dienen. En het is een leugen, dus wees vrij! Ga terug en lees, ga terug en lees de Thora. Lees over tienden, zoek over tienden.

Iemand die Perichoresis (de groep waarin Baxter Kruger, Paul Young e.a. zich georganiseerd hebben) in Australië bezocht kwam uit een van de grote mega kerken en was leraar en gevraagd om over geld te spreken, want ze wilden de cashflow vergroten. Het is een bedrijf geworden, ze willen cashflow verhogen. Dus als je gaat spreken over tienden en iedereen zal dan uit angst, schuld en afwijzing geld geven. Dus hij ging over tienden studeren en vertelde hen dat het een vakantie met God houden was. Dat was het einde van zijn leraarschap in die kerk. Kijk naar Deuteronomium 14:20 en 22. Het gaat over een vakantie met je Vader. Je Vader geeft je geen zware last.

Je Vader kwam en creëerde een universum zodat je bestaat. Je bestond niet, je bent gemaakt en heeft nu Zijn Zoon in je gebracht en met Hem en Hij deelt alle rijkdommen van de hemel met je van binnen en neemt geen cent belasting van je. Zie je hoe tegenovergesteld dit is? Het is een leugen, dat doet pijn. Als ik denk aan al het geld dat ik heb gegeven en de pijn die het mijn kinderen heeft gedaan. De oorzaak is dat de bezittingen die je hebt ontvangen zijn om mensen te zegenen. Gods valuta is niet Euro’s. Het instituut komt rond van Euro’s en sluitposten, Babylon. Gods valuta gaat om mensen, relaties, gemeenschap, families en gezinnen bouwen. Daar is je geld voor, want Christus is in je en je brengt Hem daarin nooit. Christus is in je buurman en daar zie je Christus niet in, terwijl Jezus zegt: zoveel als je het aan de minste van deze doet, doe je het aan Mij. Zie je, er zijn broers en zussen die zwart of wit, groot of klein, arm of rijk, kreupel of normaal, bij hun verstand of niet. Het zijn onze broers en zussen met Christus in hen en je bezittingen zijn daarvoor. Ze zijn niet voor het bouwen van een instituut.

Dus we komen in de valkuil dat we heen en weer lopen tussen prestatie en God. Het voelt zoals een ezel achter een wortel aan een hengel aan loopt. Of een hamster rad, rond en rond rennen, de hamster ging dood, maar het wiel draaide maar door, begrijp je wat ik bedoel? Wanneer kom je dan bij God? Dat lukt niet! Je moet maar door blijven gaan. De grap ervan is dat Christus al in je gevestigd is. Het werkt dus zo in je ziel dat de amygdala, een deel van je hersenen, in het menselijk ras werkt vanuit angst of liefde. Als je iemand ontmoet en verliefd wordt, heb je totale serotoninen, een neurologisch vreugdevolle uitbarsting. Je bent in een universum. Dan ontmoet je iemand die je haat of waar je bang voor bent en je bent in een totaal andere neurologisch gevoels universum. Zo werkt onze ervaring en we wisselen van de een naar de ander. In de tuin van Eden met de gedachte dat God niet goed was, gingen we naar de angst kant. Toen ze zich schuldig voelden omdat van het concept gehouden werd, zetten ze dit vast door schuld. En het geweten zit daar te beschuldigen en dat houdt het slot op je angst nog vast.

Laten we hier naar kijken, want je moet jezelf los maken. In de tuin van Eden waren twee bomen of niet? De bomen in het midden van de tuin waren die van goed en kwaad en leven. Waarvan mochten ze niet eten? Die van goed en kwaad. Hoe heet deze boom in het normale leven?  Goed en slecht? Of is het jouw beoordeling van goed en slecht is het jouw geweten? Jouw geweten kan je bedekken, dus jouw beoordeling van goed en slecht is jouw geweten? Dus zegt God, eet niet van de boom, want dat vergroot je geweten, kan dat juist zijn? Dan zegt Hij wat gebeurt er als je van die boom eet? Dan ga je dood, je ervaart dood. Dus we gaan verder, er zijn twee bomen in de tuin: één is de boom van leven, de andere is die van dood, want de dag dat je er van eet ga je dood. Dus boom van leven en boom van dood. Toen ik betrokken raakte bij de religieuze instituten na mijn ervaring met Christus, welke boom werd toen in elke opening van mijn lichaam gebracht? Denk het door: vraag jezelf: hoe ben ik getraind in het leven? Hoe ben ik getraind in goed en slecht, moraliteit, verschillende aspecten. Je hebt geleerd je geweten te volgen, maar God zegt: je geweten kan fout zijn. Je moet begrijpen dat je geweten je aanklaagt, maar de Vader, Zoon en Heilige Geest doen dat niet! Dus wie heeft er gelijk? Je geweten of God?

Dus op het moment dat je leert over religie op geweten gebaseerd, misleid je mensen. Maar grappig genoeg heb je een sluitstuk zitten, en het dollar biljet in Amerika is een afbeelding van de vrijmetselarij. Wat is de religie van vrijmetselarij? Het is een geweten gebaseerde religie. Grappig. Geweten gebaseerde religie: je moet dit doen, je mag dat niet doen, dit is goed, dit is fout, het gaat allemaal om moraliteit. Uiteindelijk brengt het dood. Wat er gebeurt is dat mensen uiterlijk schoon zijn: ze gaan naar de kerk, Bijbel onder hun arm, kinderen volgen en dan gebeurt er dit: je goede deel moet een goede show opvoeren en presteren: wauw doe je dat? Dan sla je al je pijn en mislukkingen achter een muur, wat in feite je vlees is, want ze kennen de liefde van God niet. Weet je nog: de delen van je die niet de liefde van God kennen zijn het vlees. Dus het is allemaal vlees, maar je stopt wat weg, maar die puilen op een gegeven moment uit, want je hebt behoeften, niet vervulde behoeften. Dus je hebt top-pastors die rondrennen in een gemeente, maar ze zijn homoseksueel, of hebzuchtig of gokverslaafd terwijl ze een mooie gevel omhoog houden. Deze arme mensen, het zijn je broers en zusters die in een institutionele valkuil getrapt zijn. Dat is een kapotmakend iets die een leugen verkocht, een geweten gebaseerd proces. Het is een kinderlijk proces, je verandert niet omdat je geweten in de weg zit. Hoe meer je je geweten activeert, hoe meer je je bescherming omhoog trekt. Hoe meer je je geweten activeert, hoe sterker het slot op angst wordt.

Ik zeg niet dat we geen geweten moeten hebben en dat we op een immorele manier leven, ik zeg dat het onmogelijk is om een moreel leven te leiden gebaseerd op je geweten. Romeinen 8: wat de wet niet kon doen, goed en slecht en het was zwak door het vlees, deze puinhoop, God maakte dit goed door Zijn Zoon te sturen in het beeld van zondig vlees vanwege zonde dat de rechtvaardige eisen van de wet vervuld zouden worden. Je leeft vanwege de boom van het leven, niet door de goed/kwaad boom. Hoe meer je de goed/slecht boom promoot, hoe meer je je bescherming promoot. Hoe meer je de goed/kwaad boom promoot, hoe meer je je pijn niet kunt laten genezen. De andere boom is een boom van leven, het liefdesverhaal waarin je eeuwig leven beloofd wordt.

Johannes zegt: de Vader heeft een gebod gegeven en dat is eeuwig leven. 1 Johannes zegt dat we eeuwig leven hebben gekregen en dat leven is in Zijn Zoon. Dit leven is een relatie. De boom van leven is een relatie en die relatie is in jou geplaatst. Het is daar nu en dat is het goede nieuws. Christus is in je, jij hebt Hem daar niet in gebracht, Hij is daar met de Vader in de Geest. Hij zit onder de donkere plek, het kleine lam heeft de rotzooi van je leven weggehaald en Hij zegt: jullie zijn mijn zonen, jullie zijn mijn dochters, ik hou van jullie, laat me jou liefhebben. En jouw reactie is: ik ben niet goed genoeg, niet goed genoeg, niet goed genoeg. Hij zegt: laat me je liefhebben, maar je reageert: ik heb mijn zonden niet goed beleden, mijn teen was niet onder water toen ik gedoopt werd dus het was niet geldig, Begrijp je dit? Het evangelie dat Christus in je is en zegt laat me je liefhebben. Dat is het eerste gebod. Johannes 13 en 15, een nieuw gebod heb ik jullie gegeven dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie lief heb gehad. Laat mij je liefhebben, zodat je jezelf kunt liefhebben en anderen kunt liefhebben.

We gaan terug naar het begin. Het gebod van Christus in je, Hij is onder je zonden, houdt je vast, zit in je rotzooi om je de knuffels van de Vader te geven, de enige geliefde, die de face-to-face blik van de Vader kent. Hij is in je om je grootste troep en schaamte te ontmoeten en dan te zeggen dat je zijn zoon, dochter bent en je blijft maar roepen: ik ben niet goed genoeg en Hij reageert met: kom op, dit is belachelijk want het is een liefdesverhaal en geen horror verhaal! Je zit in een verkeerde film. Ga je er in mee? Dit is waarheid. Je hebt een koepel over je cultuur met de veronderstelling van nationalistische religie en romantische Amerikaanse droom, gelinkt aan je land, gelinkt aan de prestatie God van het instituut. Dat is allemaal naadloos in elkaar gesmolten en het drijft je en het evangelie is er binnen gekomen. Tijd om te zeggen maak het open, want het evangelie is dat Christus in je is en je niet onder die koepel zit. Hij speelt niet de hoogste op de apenrots.

Hij is onder je rotzooi, blindheid en tilt deze weg en zegt: je bent mijn zoon, dochter. En je zegt: ok, ideaal, maar hoe zit het dan met dat ik vergeven ben? God antwoordt voordat je dit kunt uitspreken: Je bent vergeven, het verbond wat Ik met het menselijk ras bent aangegaan toen jullie Mij vermoordden . Toen jullie Mij vermoordden bestond het verbond uit drie gedeeltes: Jullie zijn mijn kinderen, mijn familie en ik hou van je en Christus zit in je hoofd en je hart. Dat is de eerste clausule. De tweede is: laat elkaar met rust, niemand moet de ander leren om Mij te kennen, want ik zit in iedereen zodat ze Mij leren kennen, geen hiërarchie (o jee, geen hiërarchie, het gaat om familie, maar de mensen die in de naam van God mij toespreken, die in de naam van God autoriteit over mij hebben, die mij de wil van God vertellen? Dat is breken met het nieuwe verbond, dat is blasfemie, dat is breken met wat je viert tijdens de communie; het is een overtreding, lees Hebreeën 8 en 10). Het volgende is dat Hij zegt: ik heb je zonden vergeven en je onrechtvaardige daten worden niet meer herinnerd.

Dus het verbond wat wij maakten met Christus toen we Hem vermoordden, hem sloegen en kruisigden en het vlees sneden en we sneden het verbond. En de Geest gaf leven aan Hem in het universum, Hij werd geboren via een vrouw in water en wij vermoordden Hem en wij beëindigden het verbond met bloed, de Geest, het water en bloed. We gaven daar geboorte aan en Hij zit daar en zegt: geweldig, Ik heb je op je slechtst, Ik heb je op je meest religieuze kwaadaardige, aanklagende roddelende, lasterlijke slechtst tegen mij. Ik heb je en ben nu op de bodem van je waar ik zeg: je bent mijn zoon, dochter.

Dus als je kunt: laat je bescherming beginnen met weg te vallen vanuit je binnenste. Laat je bescherming neer en luister alleen maar naar Hem en vraag jezelf: bent U het Lam van God die mij het gezicht van de Vader laat zien? En je luistert naar wat Hij zegt. En je vraagt: kunt U mij het gezicht van de Vader laten zien?  Kunt u mij omhelzen? Kunt u mij laten weten wat U deelt met de Vader? Kan ik deze schoonheid alstublieft leren kennen? Dat laat je in je binnenste gebeuren, want het evangelie is dat Christus in je is. En jij bent niet in de rotzooi, Hij tilt je blindheid weg die in het menselijk ras geglipt is. Hij scheurt weg wat in de tuin van Eden in ons geplaatst is door Satan. Daarom werd de zoon van God bekend gemaakt, dat Hij de werken van Satan zal vernietigen en dansen. Daarom is Hij gekomen om onze ogen te openen, dat is niet de hoofdreden waarom Hij kwam.

Het is onderschikt aan het oneindige liefdesverhaal. Dus je gaat terug naar het begin en je weet: zet de vingers op de juiste plek van het toetsenbord, voor de schepping van de wereld koos Hij ervoor dat jij zou bestaan. Hij zegt: jij met al jouw genetische defecten en alle vrijheden die we gekregen hebben en alle rotzooi van je familie, je bent gekozen en geliefd. Is dat niet prachtig? Hij heeft er voor gekozen dat je bestaat en Hij wil je, heeft je gemaakt en toen zijn we misleid door de boze, we hebben de leugen van de scheiding tot ons genomen, we negeerden het feit dat we bijeen gehouden werden in Christus, we kunnen niet leven zonder Hem, dat hebben we genegeerd. We hebben het gehad over boze, afschuwelijke en vieze religie. Satan is de vader van alle religie, Christus is de vader van alle relatie. Christus is de middelaar en Vader de ouder van alle familie, kinderlijkheid. Religie zuigt het leven uit ons, splits onze ziel, want we veroordelen onszelf, want dit is gemaakt in het beeld van zijn vader, de aanklager van de broeders en wij klagen onszelf aan. Dan spitsen we onszelf in delen en kunnen niet met onszelf omgaan en bouwen meer en meer beschermmuren, dan worden we zo zeker dat we het bij het juiste hebben, want het is zo serieus, de religieuze wereld. We kruisen het aan in onze preken, of we doen het bij het ontvangen van de Heilige Geest, door het te zeggen dat de spreker de Heilige Geest overdraagt. Of we kruisen het aan door bij een instituut te gaan horen of door brood en wijn te nemen. Daarmee slaan we de plank mis.

Het start bij het niet gescheiden zijn, Christus is in je, onder je op de bodem van je pijn en houdt je vast, niet als een afstandsbediening, maar Hij ontmoet jullie allemaal daar en zegt: je bent Mijn zoon, Mijn dochter, laat mij van je houden! Als je de delen van je ziel wilt openen waar je niet van houdt, die je weggestopt hebt, het kleine jongetje/meisje dat denkt dat God je nooit kan vergeven, die nooit door God geaccepteerd kan worden. Hij zegt: Ja in dat deel ben Ik! Waarom stap je niet in het liefdesverhaal en laat Me  je liefhebben? Ik ben er al. Je kunt er niet naar kijken, dat Hij er al is, je vast houdt. Hij houdt dat kleine jongetje/meisje al, die gedachte. Hij is er al. Je bent alleen bang van jezelf, je reageert vanuit angst, Ik zit al op de bodem en hou je vast. Is dat niet lief? Dan komen we bij die diepe donkere gat in onze ziel, wat zich op zoveel verschillende manieren openbaart, maar God ontmoet je daar.