“Aan de hand van het boek van Rien besefte ik dat het Nieuwe Jeruzalem ‘de plek’ is in het geestelijke waar ik contact maak met God. Ik had dit eerder nog niet aan elkaar gekoppeld. Hierdoor besefte ik ook ineens heel duidelijk dat de plek waar ik God ontmoet, een plek is die echt helemaal  veilig en beschermd is, want het is een stad met muren en engelen die de poorten bewaken. Er is daar helemaal niets dat mij weerhoudt van ultiem contact met papa God. Ook geeft het voor mij uitdrukking aan hoe kostbaar Hij Zijn kinderen vindt, dat Hij de stad zo mooi en van kostbaar materiaal heeft gemaakt, het voelt voor mij alsof we, ook hierin, het beste van het beste waard zijn voor Hem.

Tijdens de oefendag op 28 oktober 2017 werd onder andere de profetie uit openbaringen 21 en 22 langzaam voorgelezen en herhaald, terwijl we God ontmoetten. Ik besloot dat ik in beweging wilde komen, zowel fysiek als geestelijk. Ik heb als het ware rond gedanst en rondgewandeld in het Nieuwe Jeruzalem, terwijl papa God me alles liet zien. Terwijl ik over de gouden straten danste, in de rivier met water van leven ging liggen, en ik opkeek naar de bomen van leven (die heel wat groter waren dan ik dacht), liet ik alles op me inwerken.  Het was gemakkelijk me een voorstelling van alles te maken van wat er voorgelezen werd, en God voegde er in mijn voorstellingsvermogen nog een hoop details aan toe.”