Tijdens de gemeentevergadering van 12 februari 2019 is er publiekelijk bekend gemaakt dat het leiderschap én daarmee ook de veranderde structuur van Eldad Community verder gestalte zal krijgen. De Eldad Community bestaat dit jaar 30 jaar en is al die tijd geleid door Gerard en Gerda Keurentjes. Zij zullen de komende tijd een stap opzij gaan nemen. Het leiderschap zal dan meer en meer ingevuld gaan worden door Patrick en Lisan Witte. Met deze overgang zal ook nog meer nadruk komen te liggen bij het functioneren van het leiderschap in de gemeente als team, waarin de vijfvoudige bediening als leidraad geldt.

Dit proces is al geruime tijd in ontwikkeling. Binnen de Eldad Community zijn we in het verleden (2011-2012) gestart met een Apostolisch Strategisch Plan. Hierin staan onder andere relatie en het erkennen en ontvangen van elkaars kwaliteiten in ieders bediening centraal. Het apostolisch leiderschap dat door Gerard en Gerda vervuld werd, wordt herkend in Patrick en Lisan en is door henzelf, het leiderschapsteam en het bestuur beaamd. Het leiderschapsteam (genaamd ‘Suvat’) zal hierin nog meer als team de totale breedte van Eldad Community als kerk-zijn invullen. De overgang is dus niet alleen het veranderen van het leiderschap in de persoon, maar ook in de rol.

De overdracht is een proces, waarbij Gerard en Gerda samen met Patrick en Lisan het tempo bepalen. Patrick en Lisan gaan hierin hun eigen plek innemen, waarbij zij gaandeweg hun eigen kleur aan de Eldad Community gaan geven. De persoonlijkheden zijn anders, maar het DNA van het leiderschap is en blijft hetzelfde. De richting van Eldad Community als kerk is en blijft wat we in God herkennen en de Heilige Geest ons geeft.

Als er vragen zijn over deze overgang, neem dan contact op met iemand van het Suvat team of het bestuur.