Kleine groepen

Begin 2020 willen we binnen Eldad starten met groepen die in klein verband (rond de 10 personen) één keer in de twee weken bij elkaar komen. De groepen zullen allemaal vanuit de onderwijsserie “Restoring the Shack” bij elkaar komen. De verdere invulling zal in elke groep verder vorm gegeven worden. De onderwijsserie geeft leven (identiteit en impact / herder en evangelist), gevoed door krachtige getuigenissen en ervaringen (profetisch), met diepgaande theologische verankering (leraar) en verregaande impact op beeld en invloed van de Vader, Zoon en Heilige Geest in en op onze maatschappij (apostolisch).

Als je interesse hebt in het deelnemen aan deze groep, kun je dat via onderstaande button aangeven.