Kleine groepen

Sinds 2020 zijn we binnen Eldad gestart met groepen die in klein verband (rond de 10 personen) één keer in de twee weken bij elkaar komen. De groepen komen allemaal vanuit de onderwijsserie “Restoring the Shack” bij elkaar. De verdere invulling wordt in elke groep verder vorm gegeven. De onderwijsserie geeft leven (identiteit en impact / herder en evangelist), gevoed door krachtige getuigenissen en ervaringen (profetisch), met diepgaande theologische verankering (leraar) en verregaande impact op beeld en invloed van de Vader, Zoon en Heilige Geest in en op onze maatschappij (apostolisch).