De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. (2 Kor. 13: 13)

Hoe vaak heb ik deze tekst niet gehoord in de kerk? Vaak als afsluiting van een dienst. Mooie woorden waar je wel een week mee verder kan. Van de week hoorde ik deze tekst in een lezing wat over heel iets anders ging. Het ging over de Drie-eenheid en deze tekst werd als samenvatting van het Christelijk geloof genoemd: Vanuit de liefde van God, door de genade van de Jezus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. De vetgedrukte woorden zorgden voor mij een associatie die ik hier even kort wil noemen.

Uit, door en in vertaalde ik direct naar een proces. In mijn werk heb ik steeds met processen te maken (die we dan willen automatiseren). Een proces kan je beschrijven met iets wat er in gaat, ergens door gaat en er dan iets uit komt. Precies de andere volgorde dan de beschrijving uit de liefde van God, door de genade van Jezus en in de gemeenschap met Heilige Geest. Ook hierin is dus Gods Koninkrijk weer anders georganiseerd dan wij vaak voor ogen hebben. Precies andersom dan het denken wat we hier op aarde zo gewend zijn, in ieder geval voor mij op het werk.

De start van het associëren was gemaakt met deze vergelijking en het liep nog even door: Als ik op het werk een proces moet beschrijven, gaat het vaak niet alleen over in-door-uit, maar zo’n proces moet ook nog bestuurd worden. Gaat het proces wel goed? Is de uitkomst wel wat we willen, is de doorstroom wel voldoende, is de invoer er wel op tijd? Dat soort vragen worden door het besturen van het proces beantwoord en zorgen eventueel voor aanpassingen in het proces. Processen in bedrijven worden ook vaak uitgevoerd door mensen. De laatste jaren komt het fenomeen “zelfsturing” steeds meer naar boven. Een team van mensen regelt zelf alles om het proces optimaal uit te voeren. Dat gaat vaak goed, maar er zijn ook vaak problemen mee. Als één van de belangrijkse problemen wordt vaak de machtsstrijd die binnen zo’n team kan ontstaan genoemd.

Zou bij het proces zoals het in Gods Koninkrijk ook zo’n besturing zitten en is dit ook zelfsturend? De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Het is een zelfsturend proces, zonder enige machtsstrijd. God, Jezus en de Heilige Geest volmaakt in balans met elkaar, alle Drie dragen ze bij aan het geweldige proces vanuit liefde. Helemaal bijzonder is dat wij ook deel mogen worden aan het familiebedrijf van God. Dit proces van liefde kunnen we delen met de wereld om ons heen. In gemeenschap met De Heilige Geest, door de genade van Jezus, uit liefde van (maar ook voor) God.

Sijbrand