Straf of nieuw verbond

Straf of nieuw verbond

Het paradigma van straf tegenover het paradigma van het nieuwe verbond in tabel vorm:  Paradigma van straf IdentiteitSlaaf of wees. Kern geloofMijn gebreken en falen maken me het niet waard om liefde te ontvangen, ergens bij te horen en connectie te hebben. Ik...
Jezus bij de picknickbank

Jezus bij de picknickbank

Deze oefendag viel in een periode waarin ik soms het lastig vond om in contact te zijn met God. Niet dat ik er niet naar verlangde, heel erg zelfs maar ik vond het moeilijk om de rust te vinden om te luisteren naar wat God tegen mij te zeggen had. Ik wist dat God er...
Samen gaat het beter.

Samen gaat het beter.

Ik zie veel christenen die in het boven natuurlijke functioneren zonder gemeente. Het zijn ambulance broeders zonder ziekenhuis. Ze plegen eerste hulp op straat. Stabiliseren de patient, maar laten ze vervolgens op straat achter terwijl het lange termijn herstel nog...
Familiebedrijf

Familiebedrijf

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. (2 Kor. 13: 13) Hoe vaak heb ik deze tekst niet gehoord in de kerk? Vaak als afsluiting van een dienst. Mooie woorden waar je wel een week mee verder kan. Van...
Briefje aan een medereizigster

Briefje aan een medereizigster

Je zit naast me aan de andere kant van het gangpad te praten met een vriendin. Nee, ik stoor me er niet aan, maar vang jullie gesprek wel op. Ze vertelt over haar interesse in cultuur en religie. Onwillekeurig spitsen dan altijd mijn oren, ook al zit ik zelf in een...