Nieuwe Jeruzalem

Als gemeenschap zijn we al een paar jaar bezig om in alle vrijheid Bijbelstudie te doen naar en preken te horen over het nieuwe-Jeruzalem-leven. Sinds oktober 2017 zijn we tevens gestart met oefendagen om in en vanuit het nieuwe-Jeruzalem te leren leven. Hierin staat het ontmoeten van Jezus en onze Vader centraal. In 2020 is een tweede druk van het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” uitgekomen bestaande uit 2 delen. Het eerste deel was ook al gepubliceerd in 2017. Hierin wordt de Bijbelse basis gelegd. Het tweede deel bestaat voornamelijk uit getuigenissen van ontmoetingen met Jezus en onze Vader in Hun stad. Dit boekje is verkrijgbaar via www.eldadproductions.nl.

De beschikbaarheid van het nieuwe-Jeruzalem-leven is onderdeel van de zogenaamde betereverbondstheologie, waarin de nadruk ligt op het beëindigd zijn van het oude verbond met de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en het compleet worden van het nieuwe verbond met onder meer het neerdalen en toegankelijk worden van het geestelijke nieuwe Jeruzalem. Het woord “betere” is afgeleid van het thema van de Hebreeënbrief waarin het nieuwe verbond als een “beter” verbond wordt gepresenteerd in vergelijking met het oude verbond.

Het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” is een inleiding in de betereverbondstheologie en tegelijkertijd een uitwerking van het aspect van het nieuwe-Jeruzalem-leven. In het boekje wordt verder verwezen naar meer uitgebreide boeken over de betereverbondstheologie. Een aantal boeken hiervan zijn in het Nederlands verkrijgbaar via www.eldadproductions.nl en de boekentafel tijdens de samenkomsten van Eldad Community.

Enkele getuigenissen over het nieuwe-Jeruzalem-leven kun je ook hieronder vinden.

Omgekeerd verstoppertje

Omgekeerd verstoppertje

Papa God pakte me bij de hand en nam me mee naar een mooi, schoon en wit verlicht plein en in het midden van dit plein zag ik een ronde fontein staan. Heel schoon en wit. In het water zag ik allemaal munten liggen. Glinsterend. Ik ging in de fontein staan, op de...

Uitnodiging

Uitnodiging

Ik had erg veel zin in het weekend. Omdat ik uitzag naar wat God zou gaan doen en vertellen. Tijdens de aanbidding in de ochtend zat ik op mijn stoel en richtte me op God. Er was net een uitnodiging gedaan om God te vragen of Hij ons iets wilde laten zien....

Een plein van ontmoeting

Een plein van ontmoeting

Mijn indruk over het Nieuwe Jeruzalem. Deze indruk ontving ik tijdens de aanbidding op een zondag waarop voor de eerste of tweede keer over het Nieuwe Jeruzalem gepreekt werd. De volgende tekst werd voorgelezen: Openbaring 22: 1 en 2. Daar staat: Hij liet...