Welkom bij Eldad Community in Ede

Onze liefde en passie is om het Koninkrijk van de Hemel op aarde te zien groeien, door de zichtbaarheid van de tastbare liefde en kracht van God!

Kernwaarden die altijd centraal staan voor Eldad zijn:

  • Gerichtheid op de goedheid van God
  • Aanbidding van God: de Vader, Zoon en Heilige Geest
  • Ontvangen van indrukken van God
  • Ontmoeting met zorg en aandacht voor elkaar

Dit vatten we samen met het woord ‘verbondenheid’. Onze verbondenheid met God, met elkaar als community en met de wereld om ons heen.

3 brown hand with white background

Onze samenkomsten

3 brown hand with white background

Elke zondag is er om 10:30 uur een samenkomst in de aula van het Marnix College in Ede. Op de eerste en derde zondagen hebben we een volledige viering met aanbidding en een overdenking. Op de andere zondagen hebben we een korter, aangepast programma.

Omdat we het belangrijk vinden om te bouwen aan relaties, starten en eindigen we onze samenkomsten altijd met tijd voor koffie en thee. Iedereen is welkom in Eldad, je bent vrij om gewoon te komen kijken of actief mee te doen.

We nodigen je van harte uit om eens langs te komen!

Komende activiteiten

Blogs over wat we geloven

In deze blogs geven diverse deelnemers van Eldad en ook anderen hun visie op bepaalde geloofszaken weer. Dit is niet noodzakelijkerwijs altijd de visie van Eldad. Wij geloven dat we over bepaalde zaken verschillend mogen denken en hier van mening over mogen verschillen, echter allemaal in de context van een familie relatie, waarin we elkaar waarderen. Soms worden er blogs van derden (vertaald) overgenomen van personen waar wij ons verbonden mee voelen.

Kracht om te kiezen

Kracht om te kiezen

Na regen komt zonneschijn – helaas viel dat samen met de timing van de kerstvakantie. Na twee natte weken, telkens op buienradar kijken op welk moment een wandeling met de hond de meest droge jas het minst nog natter werd, is het nu stralend winterweer. Onder nul,...

Gummetjes tellen

Gummetjes tellen

Het einde van het kalenderjaar is in veel sectoren een natuurlijk moment om de balans op te maken. Jaarverslagen, eindafrekeningen en wat niet al. Toen ik als tiener mijn bijbaantje in de detailhandel had, waren we Oudjaarsdag altijd gesloten om de winkelvoorraad te...

Teamwork

Teamwork

Het einde van het jaar is altijd een momentje om terug te blikken. Terug kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, reflecteren en leren van de ervaringen. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar vanuit mijn rol als voorzitter van het bestuur, vind ik het...