Nieuwe Jeruzalem

Als gemeenschap zijn we al een paar jaar bezig om in alle vrijheid Bijbelstudie te doen naar en preken te horen over het nieuwe-Jeruzalem-leven. Sinds oktober 2017 zijn we tevens gestart met oefendagen om in en vanuit het nieuwe-Jeruzalem te leren leven. Hierin staat het ontmoeten van Jezus en onze Vader centraal. In 2020 is een tweede druk van het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” uitgekomen bestaande uit 2 delen. Het eerste deel was ook al gepubliceerd in 2017. Hierin wordt de Bijbelse basis gelegd. Het tweede deel bestaat voornamelijk uit getuigenissen van ontmoetingen met Jezus en onze Vader in Hun stad. Dit boekje is verkrijgbaar via www.eldadproductions.nl.

De beschikbaarheid van het nieuwe-Jeruzalem-leven is onderdeel van de zogenaamde betereverbondstheologie, waarin de nadruk ligt op het beëindigd zijn van het oude verbond met de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en het compleet worden van het nieuwe verbond met onder meer het neerdalen en toegankelijk worden van het geestelijke nieuwe Jeruzalem. Het woord “betere” is afgeleid van het thema van de Hebreeënbrief waarin het nieuwe verbond als een “beter” verbond wordt gepresenteerd in vergelijking met het oude verbond.

Het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” is een inleiding in de betereverbondstheologie en tegelijkertijd een uitwerking van het aspect van het nieuwe-Jeruzalem-leven. In het boekje wordt verder verwezen naar meer uitgebreide boeken over de betereverbondstheologie. Een aantal boeken hiervan zijn in het Nederlands verkrijgbaar via www.eldadproductions.nl en de boekentafel tijdens de samenkomsten van Eldad Community.

Enkele getuigenissen over het nieuwe-Jeruzalem-leven kun je ook hieronder vinden.

Het huis

Het huis

Oefenmomenten Een zondag in de herfst van 2022. Of ik wilde overwegen om mee te doen met de oefenmomenten ‘Nieuwe Jeruzalem’. Ik wil even de kat uit de boom kijken. Bovendien, past dat nu wel in mijn drukke agenda? Terwijl ik de excuses op een rijtje aan het zetten...

Jezus bij de picknickbank

Jezus bij de picknickbank

Deze oefendag viel in een periode waarin ik soms het lastig vond om in contact te zijn met God. Niet dat ik er niet naar verlangde, heel erg zelfs maar ik vond het moeilijk om de rust te vinden om te luisteren naar wat God tegen mij te zeggen had. Ik wist dat God er...

My beloved

My beloved

Ik zag in mijn verbeelding dat ik bij Jezus achterop een paard zat. Op een gegeven moment gingen we naar een stad met een muur eromheen. Voor de stadspoort stopten we, en ik stapte van het paard af. Jezus bood me een soort  witte mantel aan, maar het leek...

Drinken bij Hem

Drinken bij Hem

God nam mijn geest mee naar het nieuwe Jeruzalem. Hij liet mij de stad zien vanaf een berg in de verte. De stad was zo groot  dat het einde zelfs vanaf de berg niet zichtbaar was. Toen zweefde mijn geest een rondje om de muren  (boven de muur) . De stad...

Een veilige ontmoetingsplek met God

Een veilige ontmoetingsplek met God

“Aan de hand van het boek van Rien besefte ik dat het Nieuwe Jeruzalem ‘de plek’ is in het geestelijke waar ik contact maak met God. Ik had dit eerder nog niet aan elkaar gekoppeld. Hierdoor besefte ik ook ineens heel duidelijk dat de plek waar ik God ontmoet, een...